Αναζήτηση Εταίρων

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία εύρεσης εταίρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας και επιλέγοντας ως Υπηρεσία Υποστήριξης την Αναζήτηση Εταίρων, το αρμόδιο ΕΣΕ θα επικοινωνήσει μαζί σας.