Νέα | 06-04-2021

Webinar για τον Ορίζοντα Ευρώπη από την ΕΕ : “A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects”

Η ΕΕ διοργανώνει webinar για τον τρόπο συγγραφής επιτυχούς πρότασης στον Ορίζοντα Ευρώπη

Νέα | 30-03-2021

Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Open Research Europe

H πλατφόρμα Open Research Europe ξεκίνησε τη λειτουργία της.

Νέα | 17-03-2021

Εγκρίθηκε το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2024

Στις 15 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Ιστορίες Επιτυχίας

Δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο υλικό