Δρ. Κατερίνα Παντούλα, επιτυχούσα προκήρυξης MSCA PF 2022

15-11-2023

Η ερευνήτρια Δρ. Κατερίνα Παντούλα

Η ερευνήτρια Δρ. Κατερίνα Παντούλα είναι μία από τους επιτυχόντες της προκήρυξης Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships του έτους 2022. Με την υποστήριξη του Εθνικού Σημείου Επαφής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, του Εργαστηρίου Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων το Πανεπιστημίου Αθηνών, η Δρ. Παντούλα εξασφάλισε τη διετή αυτή υποτροφία με στόχο την επαγγελματική της εξέλιξη και την περαιτέρω καθιέρωσή της ως έμπειρη ερευνήτρια πάνω στο αντικείμενο της γλωσσικής ανάπτυξης με τη χρήση σύγχρονων νευροεπιστημoνικών μεθόδων.

Η Ερευνήτρια

Η Δρ. Παντούλα ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της το 2021 στο Τμήμα Γλωσσολογίας και Αγγλικής Γλώσσας της Σχολής Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Γλωσσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο αντικείμενο της γλωσσικής ανάπτυξης δίγλωσσων ομιλητών. Η ερευνήτρια είχε πραγματοποιήσει τις προπτυχιακές της σπουδές στην Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ελλάδα και τις μεταπτυχιακές της στο πεδίο της Πειραματικής Ψυχογλωσσολογίας στη Μάθηση της Δεύτερης Γλώσσας στο Ινστιτούτο Γλωσσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης (Utrecht University) στην Ολλανδία. Έχει εργαστεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ερευνητικά προγράμματα για τη γλωσσική ανάπτυξη και ως βοηθός διδασκαλίας, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα στη διδασκαλία και αξιολόγηση της δεύτερης γλώσσας.

Το Έργο

Η πρόταση που υπέβαλε η ερευνήτρια στην προκήρυξη MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 με το ακρωνύμιο FIHELaD (Factors In Home and Environment Language Development - Παράγοντες στην Ανάπτυξη της Γλώσσας της Οικογένειας και της Κοινωνίας) χρησιμοποιεί τη νευροεπιστημονική μέθοδο του εντοπισμού της κίνησης της κόρης του οφθαλμού για τη μελέτη της μάθησης των σύνθετων συντακτικά προτάσεων στη γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς και στη γλώσσα της πλειονότητας σε δίγλωσσoυς μαθητές. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023 με την υπογραφή της ευρωπαϊκής σύμβασης επιχορήγησης. Βασικός στόχος του έργου είναι η διερεύνηση των γλωσσικών, γνωστικών και δημογραφικών παραγόντων που διαμορφώνουν την ανάπτυξη του γραμματικού συστήματος της γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς και της γλώσσας της πλειονότητας στους δίγλωσσους μαθητές. Το έργο επιδιώκει την ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ως πυλώνα κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη και στον κόσμο. Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο της ερευνήτριας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας.

Ο Φορέας Υποδοχής

Ο φορέας υποδοχής της Δρ. Παντούλα είναι το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΨΝΓΛ/ΕΚΠΑ) στην Αθήνα, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Σπυριδούλα Βαρλοκώστα.

Η συμβολή του Εθνικού Σημείου Επαφής

H υποστήριξη του Εθνικού Σημείου Επαφής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, σε συνεργασία με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια της συγγραφής της πρότασης, υπήρξε καταλυτική. Oι κατευθυντήριες οδηγίες των εκπροσώπων του Εθνικού Σημείου Επαφής μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων με δυνατότητα ερωταπαντήσεων, καθώς και το σχετικό εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου MSCA-NET, είχαν ως αποτέλεσμα την προετοιμασία μιας δομικά άρτιας πρότασης.