Νέα | 30-05-2022

Eνημερωτική εκδήλωση για τις επιχορηγήσεις του ERC και τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη

Eνημερωτική εκδήλωση για τις επιχορηγήσεις του ERC και τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες των Δράσεων Marie Sklodowska Curie (MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη

Νέα | 01-07-2022

Ειδική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δράσεις Teaming, ERA Chairs και Policy Support Facility

Aξιολόγηση επιλεγμένων δράσεων του προγράμματος ‘Spreading Excellence & Widening Participation” και προτάσεις προς την ΕΕ για την περαιτέρω αξιοποίησή του

Νέα | 06-06-2022

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας CBE JU 2022 – ορισμός προτεραιοτήτων

Στις 3 Ιουνίου δημοσιεύτηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη, CBE JU, για το 2022.

Νέα | 27-06-2022

European Research and Innovation Days 2022

Η ετήσια εμβληματική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “European Research and Innovation Days” θα διοργανωθεί αποκλειστικά διαδικτυακά στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Ιστορίες Επιτυχίας

Δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο υλικό