Νέα | 22-11-2023

Εθνική ημερίδα για το Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” του Ορίζοντα Ευρώπη: 6 Δεκεμβρίου 2023

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει εθνική ημερίδα, για την παρουσίαση του των προκηρύξεων του Προγράμματος Εργασίας του Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”, του Προγράμματος Πλαίσιο Ορίζοντα Ευρώπη για το έτος 2024.

Νέα | 10-11-2023

Απολογισμός εθνικής ενημερωτικής εκδήλωσης “EIC info day”

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Εθνική ενημερωτική εκδήλωση "EIC info day" στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου.

Εκδηλώσεις | 11-10-2023

1ο CBE JU Stakeholder Forum

Η εκδήλωση CBE JU Stakeholder Forum 2023 της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Οικονομία (CBE JU) θα διεξαχθεί διά ζώσης για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες, μεταξύ 6-7 Δεκεμβρίου 2023.

Εκδηλώσεις | 28-11-2023

Save the date: EIC Summit 2024

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας διοργανώνει την εμβληματική εκδήλωση EIC Summit 2024 στις Βρυξέλλες, μεταξύ 18 και 19 Μαρτίου 2024.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.