Νέα | 10-06-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Eναρκτήρια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Το νέο Πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027)

Η παρουσίαση του νέου Προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027) στο επίκεντρο της εναρκτήριας εκδήλωσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ.

Νέα | 01-06-2021

Ενημερωτικές εκδηλώσεις και “Brokerage Events” για τον Ορίζοντα Ευρώπη από 28 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει διαδικτυακά ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον Ορίζοντα Ευρώπη από 28 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου.

Νέα | 31-05-2021

EU Research and Innovation Days 2021: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα και ξεκίνησαν οι εγγραφές

Στις 23-24 Ιουνίου 2021 πραγματοποιείται διαδικτυακά, η εμβληματική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία.

Νέα | 04-06-2021

Μεγάλο ενδιαφέρον για την προκήρυξη του EIC Pathfinder Open

Στις 25 Μαΐου ήταν η πρώτη καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του EIC Pathfinder Open. Υποβλήθηκαν συνολικά προτάσεις από 908 κοινοπραξίες (συνολικά 5.341 συμμετοχές), που αιτήθηκαν πάνω από €2,7 δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Ιστορίες Επιτυχίας

Δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο υλικό