Νέα | 21-05-2024

2024 European Sustainable Energy Week

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας (European Sustainable Energy Week, EUSEW) μεταξύ 11 και 13 Ιουνίου 2024.

Νέα | 11-09-2023

Ανανεωμένος κατάλογος για travel grants από το NCP_WIDERA.NET

Travel grants για συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης από ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής

Νέα | 20-03-2024

Δυνατότητα επισκέψεων σε ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού από το ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET

To ευρωπαϊκό έργο των εθνικών σημείων επαφής για τη θεματική Widening Participation and Strengthening of the European Research Area (WIDERA) του Ορίζοντα Ευρώπη, NCP_WIDERA.NET με αριθμό σύμβασης 101055286, διοργανώνει τριήμερες επισκέψεις (study visits) σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς εγνωσμένους κύρους στην Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Φιλανδία, με σκοπό την πρόσβαση σε καλές πρακτικές ιδιαίτερα ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας και των δομών προσέλκυσης χρηματοδότησης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Νέα | 13-12-2023

European Innovation Council: Δημοσίευση Προγράμματος Εργασίας για το 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 2024.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.