Νέα | 11-05-2022

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC): Ενημερωτικός Οδηγός

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προχώρησε στην έκδοση ενημερωτικού οδηγού σχετικά με τις καινοτόμες δράσεις και τα νέα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης και υποστήριξης του EIC.

Νέα | 05-05-2022

EU Missions 17-19 Μαΐου 2022: Ενημερωτική διημερίδα & διεθνής εκδήλωση δικτύωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων για τις Αποστολές Ε&Κ του Ορίζοντα Ευρώπη

Νέα | 11-05-2022

Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2022 (EU Green Week 2022)

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2022 θα λάβει χώρα από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2022.

Νέα | 05-05-2022

Τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια από την ΕΕ για τον Ορίζοντα 2020 – Ορίζοντα Ευρώπη

Μάιος – Ιούνιος 2022: Διαδικτυακά σεμινάρια από την ΕΕ

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Ιστορίες Επιτυχίας

Δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο υλικό