Νέα | 24-09-2022

Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”: Ανακοίνωση για το νέο πρόγραμμα εργασίας και εκδηλώσεις

Η ΕΕ ανακοινώνει τις ημερομηνίες για την επίσημη παρουσίαση των προκηρύξεων για το 2023-2024.

Νέα | 26-07-2022

Αποτελέσματα προκηρύξεων Excellence Hubs, ERA Chairs, Twinning και Teaming for Excellence

Παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία από την αξιολόγηση των τεσσάρων προκηρύξεων του προγράμματος Widening participation & strengthening of the European Research Area, για το 2021 2022

Νέα | 01-09-2022

Εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορίζοντα 2020 και τον Ορίζοντα Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα του Ορίζοντα 2020 και του Ορίζοντα Ευρώπη.

Νέα | 01-09-2022

EIT Food Open Call 2023: Προκήρυξη δύο σταδίων

Η εμβληματική προκύρηξη του EIT Food είναι πλέον ανοικτή!

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Ιστορίες Επιτυχίας