Νέα | 26-07-2022

Αποτελέσματα προκηρύξεων Excellence Hubs, ERA Chairs, Twinning και Teaming for Excellence

Παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία από την αξιολόγηση των τεσσάρων προκηρύξεων του προγράμματος Widening participation & strengthening of the European Research Area, για το 2021 2022

Νέα | 27-06-2022

Eυρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2022

Η ετήσια εμβληματική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “European Research and Innovation Days” θα διοργανωθεί αποκλειστικά διαδικτυακά στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Νέα | 06-06-2022

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας CBE JU 2022 – ορισμός προτεραιοτήτων

Στις 3 Ιουνίου δημοσιεύτηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη, CBE JU, για το 2022.

Εκδηλώσεις | 28-07-2022

Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητών (2022 European Researchers’ Night)

Η Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητών είναι μια πανευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση, η οποία προβάλλει την ποικιλομορφία της επιστήμης και τον αντίκτυπό της στην καθημερινή ζωή των πολιτών με διασκεδαστικούς, εμπνευσμένους τρόπους.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Ιστορίες Επιτυχίας

Δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο υλικό