Νέα | 15-10-2021

Εκδηλώσεις δικτύωσης (Brokerage Events) για τον Ορίζοντα Ευρώπη – Προκήρυξη 2022

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής - Bridge2HE- σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις παρακάτω εκδηλώσεις δικτύωσης (Brokerage Events) για τον Ορίζοντα Ευρώπη.

Νέα | 15-10-2021

Ενημερωτικές ημερίδες της ΕΕ για τον Ορίζοντα Ευρώπη – Προκήρυξη 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη νέα σειρά ενημερωτικών ημερίδων για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη».

Νέα | 19-10-2021

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το Σχέδιο Ισότητας των Φύλων στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία των Σχεδίων για την Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Plan/GEP), με στόχο την υποστήριξη φορέων για την κατάρτιση αντίστοιχων σχεδίων.

Νέα | 19-10-2021

Επείγουσα ανακοίνωση από την ΕΕ: Μετάθεση προθεσμίας Προκήρυξης HORIZON-CL5-2021-D3-01

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τους ενδιαφερομένους πως η προθεσμία υποβολής για την προκήρυξη HORIZON-CL5-2021-D3-01 “Interoperability Community” μετατίθεται κατά 24 ώρες λόγω τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας Funding and Tenders opportunities portal.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Ιστορίες Επιτυχίας

Δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο υλικό