Ιστορίες Επιτυχίας

08-09-2022

Καθ. Κωνσταντίνος Ψούνης, Επιτυχών Προκήρυξης MSCA 2021

Ο Καθηγητής Κ. Ψούνης είναι ένας από τους επιτυχόντες της προκήρυξης MSCA Postdoctoral Fellowships 2021.