Ιστορίες Επιτυχίας

15-11-2023

Δρ. Κατερίνα Παντούλα, επιτυχούσα προκήρυξης MSCA PF 2022

Η ερευνήτρια Δρ. Κατερίνα Παντούλα είναι μία από τις επιτυχούσες της προκήρυξης Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships του έτους 2022.

04-01-2023

Dr.-Ing. Gordon Zyla, επιτυχών προκήρυξης MSCA PF 2021

Ο ερευνητής Δρ. Gordon Zyla είναι ένας από τους επιτυχόντες της προκήρυξης MSCA Postdoctoral Fellowships του έτους 2021.

08-09-2022

Καθ. Κωνσταντίνος Ψούνης, Επιτυχών Προκήρυξης MSCA PF 2021

Ο Καθηγητής Κ. Ψούνης είναι ένας από τους επιτυχόντες της προκήρυξης MSCA Postdoctoral Fellowships 2021.