Ρόλος και Υπηρεσίες Εθνικών Σημείων Επαφής

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) αποτελούν επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Ορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) προκειμένου, να προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, τα ΕΣΕ παρέχουν:

Πληροφόρηση

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και διευκρινίσεις για τους κανόνες συμμετοχής, τα ποσοστά χρηματοδότησης, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης κ.ά. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων για το πρόγραμμα και τις σχετικές θεματικές περιοχές.

Συμβουλευτική υποστήριξη

Υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, την επιλογή κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, προκήρυξης και θέματος. Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την προετοιμασία πρότασης και συγκεκριμένα για το περιεχόμενο, τη δομή, την κοινοπραξία, τον προϋπολογισμό κ.ά. Διευκρινίσεις για τα νομικά και οικονομικά θέματα. Συμβουλές για τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την προετοιμασία της πρότασης και την υλοποίηση του έργου.

Προεπισκόπηση προτάσεων

Υποστήριξη στη συγγραφή προτάσεων, τόσο στο αρχικό στάδιο όσο και πριν την υποβολή (pre-screening), βάσει των απαιτήσεων των δράσεων του εκάστοτε πυλώνα.

Υποστήριξη στην αναζήτηση εταίρων

Υποστήριξη για την αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης και προώθηση αιτημάτων συνεργασίας.

Θέλω να επικοινωνήσω απευθείας με ένα Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα

Θεματική Ενότητα

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - NCP Coordinator

Αργυρώ Καραχάλιου
Project Officer
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
2131300091
Σοφία Δημητροπούλου
Project Officer
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
2131300 187

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Legal and Financial aspects

Κωνσταντίνος Βαβέκης
Διευθυντής
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Βασιλική Καλοδήμου
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - European Research Council

Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Marie Skłodowska-Curie Actions

Αθανασία Μεγρέμη
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
2102204913
Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Ευαγγελία Περπερή
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
2310498126
Henry Scott
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
2102204918
Δημήτρης Σανόπουλος
Research policy projects and mobility of researchers unit
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
2310464160

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Research Infrastructures

Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 1 - Health

Γεώργιος Μέγας
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
210 2204921
Σοφία Ξεσφίγγη
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
2102204913

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 2 - Culture, Creativity and Inclusive Society

Μαρία Μικρώνη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Γιάννης Μαρινάκης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Ανδρονίκη Παπατέρπου
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310501148

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 3 - Civil security for Society

Αχιλλέας Μπάρλας
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2421032762
Βάγια Πιτέλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 4 – Digital, Industry and Space

Digital
Γεώργιος Μέγας
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
210 2204921
Άγγελος Αγγελίδης
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
210 2204911
Industry
Μάριος Ροΐδης
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
210 2204900
Space
Γεώργιος Μέγας
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
210 2204921
Βάγια Πιτέλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790
Γιάννης Κορτίδης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2616007606

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 5 – Climate, Energy & Mobility

Βασιλική Καλοδήμου
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Βάγια Πιτέλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790
Μαρία Μικρώνη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Βάγια Πιτέλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790
Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790
Αντώνης Σαπουντζής
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2810391967

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - European Innovation Council and European Innovation ecosystems

Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Γιάννης Κορτίδης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2616007606
Κωνσταντίνος Βαβέκης
Διευθυντής
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Widening participation and European Research Area

Βασιλική Καλοδήμου
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Μαρία Μικρώνη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Fission

Δήμητρα Τσούτσου
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Αντώνης Σαπουντζής
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2810391967

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Fusion

Βασιλική Καλοδήμου
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Joint Research Centre

Σοφία Δημητροπούλου
Project Officer
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
2131300 187
Αλίκη Αργύρη
Project Officer
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
2131300101

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - European Institute of Innovation and Technology

Βάγια Πιτέλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790
Αντώνης Σαπουντζής
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2810391967
Γιώργος Παναγόπουλος
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - EU Missions

Βάγια Πιτέλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790
Βασιλική Καλοδήμου
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Σοφία Ξεσφίγγη
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
2102204913

Εθνικά Σημεία Επαφής ανά χώρα