Τελευταία νέα

«Ορίζοντας Ευρώπη»: Εθνικές Ημερίδες για τις προκηρύξεις 2023 - 2024

08-02-2023

«Ορίζοντας Ευρώπη»: Εθνικές Ημερίδες για τις προκηρύξεις 2023 - 2024

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, διοργανώνει διαδικτυακές εθνικές ημερίδες, με αντικείμενο την παρουσίαση των προκηρύξεων για το 2023-2024 του προγράμματος.

Προκήρυξη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση “Higher Education Initiative – ΗΕΙ ” του European Institute of Innovation and Technology (EIT)

08-02-2023

Προκήρυξη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση “Higher Education Initiative – ΗΕΙ ” του European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Η τρίτη προκήρυξη από το Higher Education Initiative (HEI) του European Institute of Innovation and Technology (EIT) πρόκειται να χρηματοδοτήσει 16 έργα με έως 750.000 ευρώ.

Save the date: RICH Europe Proposal Check Event for Research Infrastructures call 2023

06-02-2023

Save the date: RICH Europe Proposal Check Event for Research Infrastructures call 2023

Το έργο RICH Europe διοργανώνει στις 16 και 17 Φεβρουαρίου υβριδικό Proposal Check workshop.

Γραφείο Υποστήριξης για τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την προκήρυξη του EU Green Deal

03-02-2023

Γραφείο Υποστήριξης για τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την προκήρυξη του EU Green Deal

Το Γραφείο Υποστήριξης Έργων του EU Green Deal είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη των 73 έργων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Το ΕΙΤ ανακοινώνει ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus

03-02-2023

Το ΕΙΤ ανακοινώνει ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus

Το ΕΙΤ ανακοίνωσε νέα προκήρυξη για υποβολή προτάσεων, με στόχο την ενίσχυση εταιρειών startups ή scale ups για τη χρηματοδότηση καινοτόμων λύσεων που συνδέονται θεματικά με το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

ERC: Αποτελέσματα της προκήρυξης ERC Consolidator Grant 2022

01-02-2023

ERC: Αποτελέσματα της προκήρυξης ERC Consolidator Grant 2022

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τους επιτυχόντες της προκήρυξης ERC Consolidator Grant για το έτος 2022. Η συνολική επιχορήγηση υπερβαίνει τα 657 εκατομμύρια ευρώ.

Αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη (CBE JU)

01-02-2023

Αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη (CBE JU)

Το Γραφείο Προγράμματος της Σύμπραξης CBE JU ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και των χώρων widening μέσω του νέου έργου ΕΕΝ2EIC

01-02-2023

Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και των χώρων widening μέσω του νέου έργου ΕΕΝ2EIC

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council-EIC) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο υποστήριξης Επιχειρήσεων (Enterprise Europe Network-EEN), ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να βοηθήσουν εν δυνάμει υποψήφιους σε προτάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕIC Accelerator.