Τελευταία νέα

Έκθεση «She Figures 2021»

07-01-2022

Έκθεση «She Figures 2021»

Δημοσιεύτηκε η έκθεση «She Figures 2021» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρακολουθεί από το 2003 το επίπεδο προόδου προς την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής.

Ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης για τα κόστη στα έργα Ορίζοντα 2020

23-12-2021

Ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης για τα κόστη στα έργα Ορίζοντα 2020

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εταίρους έργων Ορίζοντα 2020. Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση των κανόνων που διέπουν τις αναφορές και τις δηλώσεις εξόδων και η αποφυγή των συνηθέστερων λαθών.

Νέα δημοσίευση: Enabling open science and societal engagement in research

23-12-2021

Νέα δημοσίευση: Enabling open science and societal engagement in research

Στο πλαίσιο της προώθησης της Ανοιχτής Επιστήμης ως κοινής πρακτικής στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2021 ένα workshop με στόχο την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων καθώς και την αναζήτηση αποτελεσματικότερων λύσεων για την υιοθέτησή της.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Digital Europe Programme: Τα βίντεο είναι διαθέσιμα

23-12-2021

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Digital Europe Programme: Τα βίντεο είναι διαθέσιμα

Στις 10 και 13 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις προκηρύξεις του Digital Europe Programme.