Τελευταία νέα

Τελική αξιολόγηση του Προγράμματος Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

30-01-2024

Τελική αξιολόγηση του Προγράμματος Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

Ο Ορίζοντας 2020 είχε καθοριστική συμβολή στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία, όπως δείχνει η τελική αξιολόγηση που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιανουαρίου.

Δημοσίευση ενημερωτικού υλικού των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie

17-01-2024

Δημοσίευση ενημερωτικού υλικού των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Έρευνα έδωσε στη δημοσιότητα δύο πληροφοριακούς οδηγούς για τις Δράσεις MSCA.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Χρηματοδότηση 37 νέων έργων

15-01-2024

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Χρηματοδότηση 37 νέων έργων

Tags:

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund – EDF) του 2022 χρηματοδοτήθηκαν 37 έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Δημοσίευση οδηγού οικονομικής διαχείρισης για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

15-01-2024

Δημοσίευση οδηγού οικονομικής διαχείρισης για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Ο νέος οδηγός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για αιτούντες, συντονιστές και διαχειριστές έργων των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie.