Τελευταία νέα

Δήλωση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

24-05-2021

Δήλωση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

Tags:

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) πραγματοποίησαν συνάντηση στις 17 Μαΐου με στόχο την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

21-05-2021

Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το Πρόγραμμα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) για την περίοδο 2021-2022.

Δημοσίευση της προκήρυξης «ERC Advanced Grants» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC)

20-05-2021

Δημοσίευση της προκήρυξης «ERC Advanced Grants» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC)

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη «ERC Advanced Grants» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) με προϋπολογισμό 626 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 31 Αυγούστου 2021 (17:00:00, Brussels time).

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους

19-05-2021

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 12 Μαΐου το «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους», ένα βασικό παραδοτέο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και το κύριο θέμα της φετινής Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ.