Τελευταία νέα

Bioeconomy knowledge base: νέα έκδοση του Κέντρου Γνώσης Βιοοικονομίας

07-03-2023

Bioeconomy knowledge base: νέα έκδοση του Κέντρου Γνώσης Βιοοικονομίας

Το ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για τη Βιοοικονομία (Knowledge Centre for Bioeconomy) του JRC έδωσε στη δημοσιότητα τη διαδικτυακή βιβλιοθήκη «Bioeconomy knowledge base: an online library to support EU policymaking – Edition 2022».

Προκήρυξη από το EIT Food: EIT Food Open Innovation Call 2023

28-02-2023

Προκήρυξη από το EIT Food: EIT Food Open Innovation Call 2023

Tags:

Το EIT Food χρηματοδοτεί καινοτόμα έργα που θα επιφέρουν θετικές αλλαγές στα συστήματα τροφίμων όπως τη δημιουργία νέων προϊόντων, νέων και βελτιωμένων εμπορικών διαδικασιών και υπηρεσιών.

Εκδήλωση αναζήτησης επενδυτών για αποτελέσματα έργων έρευνας και καινοτομίας στις θεματικές περιοχές της Ενέργειας, των Μεταφορών και του Euratom

28-02-2023

Εκδήλωση αναζήτησης επενδυτών για αποτελέσματα έργων έρευνας και καινοτομίας στις θεματικές περιοχές της Ενέργειας, των Μεταφορών και του Euratom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον επενδυτικό φορέα Business Angels Europe διοργανώνουν στις 23 Μαΐου 2023 εκδήλωση με στόχο την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων έρευνας και καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία στις χώρες “Widening”

24-02-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία στις χώρες “Widening”

Tags:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί μέσω των προκηρύξεων “Widening Participation” του 2022 του προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη 25 έργα τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά και πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του 2023.