Τελευταία νέα

Εκθέσεις προοπτικής για την υποστήριξη των Αποστολών Έρευνας και Καινοτομίας

14-12-2021

Εκθέσεις προοπτικής για την υποστήριξη των Αποστολών Έρευνας και Καινοτομίας

Στις 21 Οκτωβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πέντε εκθέσεις προοπτικής για την υποστήριξη των αποστολών της ΕΕ, ως αποτέλεσμα των εργασιών των «Συμβουλίων Αποστολών» (Mission Boards).

«100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030»: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για  συμμετοχή στην Αποστολή

14-12-2021

«100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030»: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Αποστολή

Δυνατότητα να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην Αποστολή «Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις» έχουν από τις 25 Νοεμβρίου οι ευρωπαϊκές πόλεις.

Πρόσκληση για ιδέες – Κοινωνία των Πολιτών και Φόρουμ Έρευνας για τις Αποστολές της ΕΕ

12-12-2021

Πρόσκληση για ιδέες – Κοινωνία των Πολιτών και Φόρουμ Έρευνας για τις Αποστολές της ΕΕ

Η διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τη συμμετοχή των πολιτών στις αποστολές της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώνει το Γαλλικό Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας (MESRI), στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέα πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

12-12-2021

Νέα πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Tags:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανακοίνωσε τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του EIT HEI Initiative που υποστηρίζει έως και 40 κοινοπραξίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς με μέγιστο ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία.