Τελευταία νέα

Προκήρυξη από το EIT Food: EIT Food Open Innovation Call 2023

28-02-2023

Προκήρυξη από το EIT Food: EIT Food Open Innovation Call 2023

Tags:

Το EIT Food χρηματοδοτεί καινοτόμα έργα που θα επιφέρουν θετικές αλλαγές στα συστήματα τροφίμων όπως τη δημιουργία νέων προϊόντων, νέων και βελτιωμένων εμπορικών διαδικασιών και υπηρεσιών.

Εκδήλωση αναζήτησης επενδυτών για αποτελέσματα έργων έρευνας και καινοτομίας στις θεματικές περιοχές της Ενέργειας, των Μεταφορών και του Euratom

28-02-2023

Εκδήλωση αναζήτησης επενδυτών για αποτελέσματα έργων έρευνας και καινοτομίας στις θεματικές περιοχές της Ενέργειας, των Μεταφορών και του Euratom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον επενδυτικό φορέα Business Angels Europe διοργανώνουν στις 23 Μαΐου 2023 εκδήλωση με στόχο την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων έρευνας και καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία στις χώρες “Widening”

24-02-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία στις χώρες “Widening”

Tags:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί μέσω των προκηρύξεων “Widening Participation” του 2022 του προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη 25 έργα τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά και πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του 2023.

EIT Food: Οι 5 κυρίαρχες τάσεις στον τομέα των τροφίμων για το 2023 στην Ευρώπη

24-02-2023

EIT Food: Οι 5 κυρίαρχες τάσεις στον τομέα των τροφίμων για το 2023 στην Ευρώπη

Tags:

Το EIT Food ανακοίνωσε τις πέντε κυρίαρχες τάσεις στον τομέα των τροφίμων για το 2023 στην Ευρώπη συλλέγοντας και συνδυάζοντας στοιχεία από τις δράσεις του.