Τελευταία νέα

Παράταση προθεσμίας: Δυνατότητα επισκέψεων σε ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού από το ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET

08-01-2024

Παράταση προθεσμίας: Δυνατότητα επισκέψεων σε ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού από το ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET

To NCP_WIDERA.NET πρσσφέρει travel grants σε Research Managers and Administrators

Ορίζοντας Ευρώπη: Η Επιτροπή διπλασιάζει τη στήριξη για τις πόλεις της Ουκρανίας στο πλαίσιο της Αποστολής για τις Πόλεις της ΕΕ

22-12-2023

Ορίζοντας Ευρώπη: Η Επιτροπή διπλασιάζει τη στήριξη για τις πόλεις της Ουκρανίας στο πλαίσιο της Αποστολής για τις Πόλεις της ΕΕ

Δύο έργα έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη” για τη σύνδεση Ουκρανικών πόλεων με την αποστολή της ΕΕ για Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες πόλεις.

Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των πέντε αποστολών της ΕΕ και των τομέων τους

22-12-2023

Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των πέντε αποστολών της ΕΕ και των τομέων τους

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) δημοσίευσε την τελική αναφορά αξιολόγησης η οποία καθορίζει το μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των πέντε αποστολών της ΕΕ και την επανεξέταση των τομέων τους.

Η ενσωμάτωση των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών στο πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020

22-12-2023

Η ενσωμάτωση των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών στο πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τελική έκθεση παρακολούθησης που παρουσιάζει την αξιολόγηση σχετικά με την ενσωμάτωση των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών