Τελευταία νέα

EU AI Act: πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης

11-12-2023

EU AI Act: πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης

Με τη “νομοθετική ρύθμιση για την τεχνητή νοημοσύνη” (EU AI Act), η Επιτροπή προωθεί το πρώτο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο στον κόσμο για την εξασφάλιση της συμβατότητας των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

EGNOS & Galileo: Έρευνα ικανοποίησης χρηστών

11-12-2023

EGNOS & Galileo: Έρευνα ικανοποίησης χρηστών

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) απευθύνεται στους χρήστες των συστημάτων και υπηρεσιών EGNOS και Galileo τους οποίους καλεί να συμμετάσχουν στην ετήσια έρευνα για το έτος 2023.

IF23: Προκήρυξη Innovation Fund

10-12-2023

IF23: Προκήρυξη Innovation Fund

Το Innovation Fund αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο κλιμάκωσης σε εμπορική κλίμακα καινοτόμων τεχνολογιών μηδενικών ρύπων εστιάζοντας στην παραγωγή ενέργειας και στη βιομηχανία.

Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή πρότασης στον Ορίζοντα Ευρώπη

10-12-2023

Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή πρότασης στον Ορίζοντα Ευρώπη

Στις 27 Νοεμβρίου 2023, το European Research Executive Agency (REA) δημοσίευσε ένα άρθρο που περιλαμβάνει ένα συνοπτικό οδηγό