Τελευταία νέα

Συμμετοχή φορέων από την Ουγγαρία στον Ορίζοντα Ευρώπη

21-12-2023

Συμμετοχή φορέων από την Ουγγαρία στον Ορίζοντα Ευρώπη

Στις 6 Νοεμβρίου, το γραφείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Ουγγαρίας, δημοσίευσε ένα χρήσιμο οδηγό σχετικά με το πώς οι ουγγρικοί φορείς μπορούν να ενταχθούν σε κοινοπραξίες και να υλοποιήσουν δράσεις στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων σε προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη.

Απολογισμός της Διαδικτυακής ημερίδας για το Cluster 2 – “Culture, Creativity and Inclusive Society”

20-12-2023

Απολογισμός της Διαδικτυακής ημερίδας για το Cluster 2 – “Culture, Creativity and Inclusive Society”

Tags: none

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα για το Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”, η οποία διοργανώθηκε από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δημοσίευση προγράμματος εργασίας της CBE JU για το 2024

20-12-2023

Δημοσίευση προγράμματος εργασίας της CBE JU για το 2024

Η Σύμπραξη για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Οικονομία (CBE JU) έδωσε στη δημοσιότητα το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της για το 2024.

European Innovation Council: Δημοσίευση Προγράμματος Εργασίας για το 2024

13-12-2023

European Innovation Council: Δημοσίευση Προγράμματος Εργασίας για το 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 2024.