Τελευταία νέα

Artificial Intelligence -based platform: Tο νέο εργαλείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων στο EIC Accelerator

20-04-2021

Artificial Intelligence -based platform: Tο νέο εργαλείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων στο EIC Accelerator

Tags:

Το EIC Accelerator υποστηρίζεται από πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης

“Skills of Tomorrow” : Διαγωνισμός κοινωνικής καινοτομίας με την υποστήριξη του EIC

12-04-2021

“Skills of Tomorrow” : Διαγωνισμός κοινωνικής καινοτομίας με την υποστήριξη του EIC

Tags: none

Ανοικτός διαγωνισμός κοινωνικής καινοτομίας για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με την υποστήριξη του EIC.

Webinar για τον Ορίζοντα Ευρώπη από την ΕΕ : “A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects”

06-04-2021

Webinar για τον Ορίζοντα Ευρώπη από την ΕΕ : “A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects”

Tags:

Η ΕΕ διοργανώνει webinar για τον τρόπο συγγραφής επιτυχούς πρότασης στον Ορίζοντα Ευρώπη

Flagship έργα της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης των Βιο-βασισμένων Επιχειρήσεων (BBI-JU): Πώς νέα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα επιταχύνουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας

31-03-2021

Flagship έργα της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης των Βιο-βασισμένων Επιχειρήσεων (BBI-JU): Πώς νέα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα επιταχύνουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας

Tags:

Έχοντας ήδη χρηματοδοτήσει 11 έργα “flagship” και τη δημιουργία νέων βιο-διυλιστηρίων σε όλη την Ευρώπη, το BBI-JU αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο των βιο-βασισμένων επιχειρήσεων για την πράσινη ανάκαμψη της Ευρώπης.