Τελευταία νέα

Δημοσίευση οδηγού οικονομικής διαχείρισης για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

15-01-2024

Δημοσίευση οδηγού οικονομικής διαχείρισης για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Ο νέος οδηγός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για αιτούντες, συντονιστές και διαχειριστές έργων των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie.

Χρηματοδότηση για περιφέρειες και κοινότητες από το ευρωπαϊκό έργο Pathways2Resilience

15-01-2024

Χρηματοδότηση για περιφέρειες και κοινότητες από το ευρωπαϊκό έργο Pathways2Resilience

Το ευρωπαϊκό έργο για την προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή, Pathways2Resilience, ανακοίνωσε προκήρυξη για τη χρηματοδότηση 40 περιφερειών με προϋπολογισμό ανά έργο έως 210.000 € και διάρκεια 18 μήνες.

Χρηματοδότηση 34 έργων στο πλαίσιο των Αποστολών του Ορίζοντα Ευρώπη

12-01-2024

Χρηματοδότηση 34 έργων στο πλαίσιο των Αποστολών του Ορίζοντα Ευρώπη

Μετά από τρεις μήνες ενδελεχούς αξιολόγησης, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) ολοκλήρωσε με επιτυχία την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο τριών προκηρύξεων των Αποστολών του προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη”.

Save the date: 2nd RICH Europe Proposal Check Event for Research Infrastructures call 2024

11-01-2024

Save the date: 2nd RICH Europe Proposal Check Event for Research Infrastructures call 2024

Tags: none

Το έργο δικτύωσης των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές του Ορίζοντα Ευρώπη, RICH EUROPE, διοργανώνει στις 22-23 Φεβρουαρίου 2024 διαδικτυακή εκδήλωση με αντικείμενο την προεπισκόπηση προτάσεων (Proposal Check event).