Τελευταία νέα

Επικαιροποιημένο Annotated Model Grant Agreement

31-03-2023

Επικαιροποιημένο Annotated Model Grant Agreement

Το επικαιροποιημένο Annotated Model Grant Agreement αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (ec.europa.eu), με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση των υποψηφίων για τις Συμφωνίες Επιχορήγησης (Grant Agreement) σε έργα του Ορίζοντα Ευρώπη.

Απολογισμός προκήρυξης ERC Advanced Grant 2022

30-03-2023

Απολογισμός προκήρυξης ERC Advanced Grant 2022

Φέτος χρηματοδοτήθηκαν 218 προτάσεις ερευνητών από 27 χώρες, με το συνολικό ύψος της επιχορήγησης να ανέρχεται σε 544 εκατομμύρια ευρώ.

Νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τους συμμετέχοντες σε προτάσεις και έργα στον Ορίζοντα Ευρώπη

29-03-2023

Νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τους συμμετέχοντες σε προτάσεις και έργα στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υποστήριξης των συμμετεχόντων σε προτάσεις και έργα στον Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνει διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων γίνεται χωρίς προ-εγγραφή. Τίτλος: Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? Ημερομηνία: 11 Μαΐου 2023, 10:00 π.μ. με 12:00… Read more »

Έκθεση για τη διαμόρφωση πολιτικών: Το κενό στις επενδύσεις Έρευνας και Καινοτομίας στα συστήματα Τροφίμων

29-03-2023

Έκθεση για τη διαμόρφωση πολιτικών: Το κενό στις επενδύσεις Έρευνας και Καινοτομίας στα συστήματα Τροφίμων

Μία νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο 2023, παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας συγκριτικής μελέτης των επιπέδων επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας στα συστήματα τροφίμων στην ΕΕ