Τελευταία νέα

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (2021 ESFRI Roadmap on Research Infrastructures in Europe)

17-12-2021

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (2021 ESFRI Roadmap on Research Infrastructures in Europe)

Στις 7 Δεκεμβρίου 2021, το ESFRI παρουσίασε τον οδικό χάρτη ESFRI 2021 για τις ερευνητικές υποδομές μεγάλης κλίμακας κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής εκδήλωσης.

Έκθεση στρατηγικής για τις ερευνητικές υποδομές 2021 (Strategy Report on Research Infrastructures Roadmap 2021)

17-12-2021

Έκθεση στρατηγικής για τις ερευνητικές υποδομές 2021 (Strategy Report on Research Infrastructures Roadmap 2021)

Το «ESFRI – European Strategy Forum on Research Infrastructures» δημοσίευσε την «Έκθεση στρατηγικής για τις ερευνητικές υποδομές» μαζί με τον κατάλογο των νέων πανευρωπαϊκών έργων ερευνητικών υποδομών σε έξι επιστημονικούς τομείς.

Ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ «Τα Clusters στον Ορίζοντα Ευρώπη», Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.00 – 13.30

14-12-2021

Ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ «Τα Clusters στον Ορίζοντα Ευρώπη», Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.00 – 13.30

Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Horizon Europe), σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση «Τα Clusters στον Ορίζοντα Ευρώπη», που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.00-13.30.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις “Αποστολές της ΕΕ” στον Ορίζοντα Ευρώπη

14-12-2021

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις “Αποστολές της ΕΕ” στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις «Αποστολές της ΕΕ» στον Ορίζοντα Ευρώπη στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2022.