Τελευταία νέα

EIC T2M Business Idea Validation Bootcamp: Τελευταία Ευκαιρία για Συμμετοχή στην Ανοικτή Πρόσκληση

07-11-2023

EIC T2M Business Idea Validation Bootcamp: Τελευταία Ευκαιρία για Συμμετοχή στην Ανοικτή Πρόσκληση

Ξεκινώντας στις 14 Νοεμβρίου, το Bootcamp θα απασχολήσει τους συμμετέχοντες σε μια σχολαστική διαδικασία για την ευθυγράμμιση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων με τις πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις.

Απολογισμός εθνικής ενημερωτικής εκδήλωσης ERC, EIC, EIT και Ερευνώ – Καινοτομώ

02-11-2023

Απολογισμός εθνικής ενημερωτικής εκδήλωσης ERC, EIC, EIT και Ερευνώ – Καινοτομώ

Στις 18 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση εθνικής εμβέλειας για ορισμένα από τα πιο δημοφιλή ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Ημερίδα ενημέρωσης για την προκήρυξη του Ταμείου Καινοτομίας για το 2023

31-10-2023

Ημερίδα ενημέρωσης για την προκήρυξη του Ταμείου Καινοτομίας για το 2023

Στις 7 Δεκεμβρίου, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG CLIMA) διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για να παρουσιάσουν την προκήρυξη του Ταμείου Καινοτομίας 2023 (IF23 Call).

Επενδύσεις σε 47 καινοτόμες επιχειρήσεις μέσω του EIC Accelerator

31-10-2023

Επενδύσεις σε 47 καινοτόμες επιχειρήσεις μέσω του EIC Accelerator

Ακόμη 47 καινοτόμες επιχειρήσεις από 15 χώρες επιλέχθηκαν για να λάβουν χρηματοδότηση από το EIC κατά το δεύτερο cut-off του EIC Accelerator τον Ιούνιο του 2023.