Τελευταία νέα

Ευκαιρίες χρηματοδότησης πέρα από το Cluster 6: EU Missions, European Partnerships, LIFE programme 

14-06-2024

Ευκαιρίες χρηματοδότησης πέρα από το Cluster 6: EU Missions, European Partnerships, LIFE programme 

Το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Cluster 6, CARE4BIO, διοργανώνει στις 19 Ιουνίου 2024, διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που αφορούν συναφείς θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη, όπως οι Ευρωπαϊκές Αποστολές (EU Missions) και οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις (EU Partnerships).

Νέα Προγράμματα Χρηματοδότησης για Κατόχους Σφραγίδας Αριστείας MSCA σε 11 Κράτη-Μέλη

06-06-2024

Νέα Προγράμματα Χρηματοδότησης για Κατόχους Σφραγίδας Αριστείας MSCA σε 11 Κράτη-Μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 11 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δημιουργήσει 15 προγράμματα χρηματοδότησης για ερευνητές που έχουν λάβει τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) στο πλαίσιο των Υποτροφιών Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

1ο  Συμπόσιο Ερευνητικών Υποδομών

06-06-2024

1ο  Συμπόσιο Ερευνητικών Υποδομών

Στις 7 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη το πρώτο Συμπόσιο Ερευνητικών Υποδομών στο πλαίσιο του έργου RICH Europe.

EIC Fund: Νέες επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές με νέους oρισμούς και επενδυτικά σενάρια

03-06-2024

EIC Fund: Νέες επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές με νέους oρισμούς και επενδυτικά σενάρια

Επικαιροποιήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές του EIC Fund