Ανανεωμένος κατάλογος για travel grants από το NCP_WIDERA.NET

11-09-2023

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) του προγράμματος “Widening Participation & Strengthening of the European Research Area - WIDERA”, υπό την ιδιότητα του  εταίρου στο ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET, προσφέρει σε στελέχη οργανισμών με έδρα την Ελλάδα τη  δυνατότητα χρηματοδότησης μετακίνησης/ταξιδιού (travel grants) με σκοπό τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης (brokerage events) σχετικές με τα Clusters του Πυλώνα ΙΙ του προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη.  

Στόχος του έργου NCP_WIDERA.NET, το οποίο αποτελεί το ευρωπαϊκό δίκτυο των ΕΣΕ για το πρόγραμμα “WIDERA”, είναι η υποστήριξη της συμμετοχής φορέων από χώρες που συγκαταλέγονται στις χώρες “Widening”. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση της δικτύωσης και κατ’ επέκταση την αύξηση της συμμετοχής τους σε κοινοπραξίες του Πυλώνα ΙΙ του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στην επερχόμενη εκδήλωση δικτύωσης, οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία:

ΤίτλοςΗμερομηνίαΤόποςΣχετικό Cluster
Transport Research Arena Horizon Europe Proposal Pitching Opportunity17.04.2024Dublin, Ireland             Cluster 5 "Climate, Energy and Mobility"
 CBE JU Info Day 202423.04.2024Brussels, Belgium
Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”
Secure Societies 2024: Horizon Europe Cluster 3 Brokerage Event30.04.2024Istanbul, Türkiye Cluster 3 "Civil security for society"
SMI2G - Security Mission Information & Innovation Group Event 202422-23.05.2024Paris, FranceCluster 3 "Civil security for society"
INDTech Conference on industrial technologies3-5.06.2024Namur, BelgiumCluster 4 "Digital, Industry and Space"
#ILAconnectandmeet - HOME (b2match.io)5-9.06.2024Berlin, GermanyCluster 4 "Digital, Industry and Space" and Cluster 5 "Climate, Energy and Mobility"
Tech4Smart Cities 202418-19.06.2024Brussels, ΒelgiumCluster 5 "Climate, Energy and Mobility"

Κανόνες για την παροχή travel grants

Η δυνατότητα προσφέρεται σε στελέχη οργανισμών με έδρα στην Ελλάδα οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες για την υποβολή προτάσεων στις προκηρύξεις των Clusters του Ορίζοντα Ευρώπη.  Θα χρηματοδοτείται ένα (1) στέλεχος ανά φορέα/τμήμα/ερευνητικό εργαστήριο, κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης με σκοπό τη μέγιστη διασπορά ωφελειούχων εντός του ελληνικού οικοσυστήματος.

Ύψος χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση (travel grant) αφορά σε δαπάνες μετάβασης, διαμονής και εξόδων μετακίνησης ύψους μέχρι 1.000 ευρώ. Θα καταβάλλεται ως αποζημίωση (reimbursement) μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού στο φυσικό πρόσωπο του οποίου η αίτηση έλαβε έγκριση (βλ. έγγραφο Reimbursement Rules) και κατόπιν αποστολής των αναγκαίων παραστατικών  μαζί με σχετική αναφορά σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δράσεις στην εκδήλωση (βλ. follow-up form). Στην περίπτωση που το ποσό αποζημίωσης, βάσει πραγματικών δαπανών, ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, το φυσικό πρόσωπο θα αποζημιωθεί στο ανώτατο οριζόμενο όριο των 1.000 ευρώ.  

Σημαντική σημείωση: Οι επιτυχόντες δύνανται να προβούν σε δαπάνες για το ταξίδι τους ΑΦΟΥ λάβουν έγκριση για την αίτησή τους από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες που τους παρασχεθούν.

Αξιολόγηση

Προτεραιότητα θα δίδεται σε αιτήσεις:

  • με επικυρωμένο προφίλ (validated profile) όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης
  • με επαρκώς τεκμηριωμένη ιδέα για πρόταση ή συνεισφορά σε topics που καλύπτει η εκδήλωση
  • από ενδιαφερόμενους με μικρή συμμετοχή στα προγράμματα πλαίσιο
  • στην περίπτωση ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων, από νέους ερευνητές ή ερευνήτριες (early Stage Researchers, Postdoctoral Fellows, Postdoctoral Associates, First Stage Researchers)

Η αξιολόγηση θα διεξάγεται από στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και συγκεκριμένα από το/τα ΕΣΕ της θεματικής WIDERA σε συνεργασία με το/τα ΕΣΕ της θεματικής που αφορά η εκάστοτε διεθνής εκδήλωση δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (Application form) στα αγγλικά και να τη στείλουν σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: widera@praxinetwork.gr, praxi@praxinetwork.gr

Η δυνατότητα παροχής travel grants από το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ μέσω του ευρωπαϊκού NCP_WIDERA.NET θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού προϋπολογισμού.

Έγγραφα αναφορας στην αγγλική γλώσα

Περισσότερες πληροφορίες

Βασιλική Καλοδήμου, ΕΣΕ για τη θεματική WIDERA, 210 3607690, e-mail: vkalodimou at praxinetwork.gr

Μαρία Μικρώνη, ΕΣΕ για τη θεματική WIDERA, 210 3607690, e-mail: mikroni at praxinetwork.gr