Συχνές Ερωτήσεις

Στη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ Funding & tender opportunities είναι διαθέσιμες οι απαντήσεις για τις συχνότερες ερωτήσεις που λαμβάνονται μέσω του “Research Enquiry Service”. Μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες απαντήσεις ή να αναζητήσετε παλιότερες.