Ανοιχτές Προκηρύξεις

Δεν υπάρχουν προς το παρόν ανοιχτές προκηρύξεις για το πρόγραμμα πλαίσιο ‘Ορίζοντας Ευρώπη’.

Οι ανοιχτές προκηρύξεις για το πρόγραμμα πλαίσιο ‘Ορίζοντας 2020’ είναι διαθέσιμες εδώ.