Στοιχεία συμμετοχής στα προγράμματα πλαίσιο

Άντληση στατιστικών στοιχείων από Horizon Dashboard

Στην ιστοσελίδα Funding & tender opportunities είναι διαθέσιμο το εργαλείο Horizon Dashboard, το οποίο παρέχει στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ορίζοντας – Ευρώπη (και για τα προηγούμενα προγράμματα: Ορίζοντας 2020 και ΠΠ7). Μέσω του εργαλείου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει στατιστικά στοιχεία για προτάσεις και έργα σύμφωνα με μία ποικιλία παραμέτρων όπως θεματική περιοχή, χρονική περίοδος, χώρα, τύπος οργανισμού κ.ά.

Horizon Results Platform

Το εργαλείο Horizon Results Platform παρέχει στοιχεία για τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, όπως για παράδειγμα ανάπτυξη ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών, αναζήτηση επενδυτών, συμβολή στην ανάπτυξη πολιτικών κ.ά.

Φιλοξενείται στην ιστοσελίδα Funding & tender opportunities και παρέχει στον χρήστη τις παρακάτω δυνατότητες:

– αναζήτηση αποτελεσμάτων με λέξεις κλειδιά ή/και με συγκεκριμένες παραμέτρους (χώρες που συμμετέχουν στο έργο, πιθανοί τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, τεχνολογική ωριμότητα κ.ά.)

– πρόσβαση σε ομαδοποιημένα αποτελέσματα έργων σε διάφορες κατηγορίες με βάση τη συμβολή τους στη διαμόρφωση πολιτικών και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τις ανάγκες των έργων (π.χ. αναζήτηση χρηματοδότησης και επενδυτών)

– πρόσβαση σε ειδική κατηγορία αποτελεσμάτων που συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης Covid-19

– πληροφορίες για την κοινοπραξία του έργου με σύνδεσμο στην αντίστοιχη σελίδα του έργου στη βάση Community Research and Development Information Service (CORDIS), καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του έργου (μέσω της ιστοσελίδας Funding & tender opportunities μετά από εγγραφή).