Εκδήλωση Δικτύωσης του EU CAP Network

Το Δίκτυο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ (EU CAP Network) διοργανώνει διά ζώσης εκδήλωση δικτύωσης μεταξύ 19 και 20 Οκτωβρίου 2023 στην Αμβέρσα του Βελγίου, με τίτλο ‘Accelerating the innovation process through Horizon Europe multi-actor projects’. H εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη δικτύωση για την υποστήριξη της προετοιμασίας προτάσεων υψηλής ποιότητας για τις επερχόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη που περιλαμβάνουν το στοιχείο της πολυπαραγοντικής προσέγγισης (multi-actor approach) στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της σχετικής φόρμας εγγραφής μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι παράλληλες συνεδρίες της πρώτης ημέρας θα εστιάσουν στις εξής προκηρύξεις του Cluster 6:

1. Biodiversity-rich farming systems

2. Organic farming 

3. Forestry

4. Livestock systems

5. Plant health

6. Climate action: water & paludiculture

7. Rural communities

8. Digital & data technologies: robotics & augmented reality

  • Enhancing working conditions and strengthening the work force through digital and data technologies – the potential of robotics and augmented reality in agriculture HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-7

9. Bottom-up AKIS

Date

Οκτ 19 - 20 2023
Expired!

Time

Όλη Μέρα

Περισσότερες Πληροφορίες

Read More
ΕΓΓΡΑΦΗ