Εκδήλωση ενημέρωσης «Ευκαιρίες για επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος MSCA Staff Exchanges του Ορίζοντα Ευρώπη»

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης με τίτλο «Ευκαιρίες για επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος MSCA Staff Exchanges του Ορίζοντα Ευρώπη», την Τρίτη 24 Οκτωβρίου (ώρες 10:00-13:00). Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας.

Οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικoί φορείς που συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις προσκλήσεις των Δράσεων MSC Staff Exchanges (Ανταλλαγές προσωπικού). Η εκδήλωση θα αναδείξει τις δυνατότητες και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις μέσα από τη συμμετοχή τους στις συγκεκριμένες Δράσεις καθώς και το πώς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες με ερευνητικούς φορείς και να λάβουν τις υπηρεσίες υψηλά καταρτισμένων ερευνητών μέσω του προγράμματος. Τέλος οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας Δρ Βασιλική Εξάρχου και Rodrigo Gutierrez-Dominguez.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, αλλά και ερευνητές ανώτερων βαθμίδων και μέλη ΔΕΠ, από όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους του συστήματος έρευνας και καινοτομίας. Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής προτάσεων στις δράσεις αυτές δεν έχουν μεμονωμένοι επαγγελματίες και ερευνητές από οποιονδήποτε τομέα, αλλά διεθνείς κοινοπραξίες επιχειρήσεων, ΜμΕ, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, και άλλων μη ακαδημαϊκών οργανισμών.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Οι γλώσσες στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα είναι η ελληνική και η αγγλική, και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Date

Οκτ 24 2023
Expired!

Time

10:00 am - 1:00 pm