Εκδήλωση ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας (European Innovation Ecosystems)

Στις 11 Ιουνίου 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και ο Εκτελεστικός Οργανισμός ΜΜΕ (EISMEA) διοργανώνουν διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που αφορά τις ακόλουθες προσκλήσεις:

 

HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-01: Expanding Academia-Enterprise Collaborations

 

Στόχος της δράσης είναι να ενθαρρύνει τη δημιουργία οικοσυστημάτων καινοτομίας με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα ή να ενισχύσει τους υφιστάμενους δεσμούς τους. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιγράφουν δραστηριότητες για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο επιχειρηματικό ρόλο, π.χ. μέσω της τόνωσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Η δράση θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι τα πλεονεκτήματα και το όραμα των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων διατυπώνονται με σαφήνεια και συνάδουν με αντίστοιχες εξειδικεύσεις σε περιφερειακό επίπεδο (όπως οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης), ώστε να μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε οικοσυστήματα καινοτομίας.

Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. ευρώ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 06 Ιουνίου 2024

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19 Σεπτεμβρίου 2024

 

HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-02: Mutual learning and support scheme for national and regional innovation programmes

 

Αυτή η δράση στοχεύει στη βελτίωση του διαλόγου και της δικτύωσης μεταξύ των δημόσιων αρχών και φορέων καινοτομίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης καινοτομίας (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης Plug-in για το βήμα 2 του EIC Accelerator).

Προϋπολογισμός: 1 εκατομμύριο ευρώ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 06 Ιουνίου 2024

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19 Σεπτεμβρίου 2024

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

 

 

Date

Ιούν 11 2024
Expired!

Time

CET
10:00 am - 12:30 pm