ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CLUSTER 1 – HEALTH

Η εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για τη θεματική περιοχή του Ορίζοντα Ευρώπη Cluster 1 – Health (CLUSTER Health – Horizon Europe Brokerage Event 2024 – Home (b2match.io)) διοργανώνεται στις 1 και 2 Ιουνίου διαδικτυακά.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη θεματική περιοχή της Υγείας HNN3.0 initiative σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Enterprise Europe Network και το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις οριζόντιες δράσεις διεύρυνσης της συμμετοχής και ενδυνάμωσης του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας NCP WideraNet.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενημέρωσης στη 1 Ιουνίου, θα παρουσιασθούν οι ανοιχτές προκηρύξεις του 2024 για τη θεματική περιοχή Cluster 1 – Health. Στις 2 Ιουνίου θα λάβει χώρα η εκδήλωση δικτύωσης κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με δυνητικούς εταίρους, ενώ στο πλαίσιο του Pitch Session θα παρουσιασθούν ιδέες για έργα με σκοπό τον σχηματισμό κοινοπραξιών.
Εγγραφές:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν εγγραφή για κάθε μέρος της εκδήλωσης καθώς και για συμμετοχή διά ζώσης ή διαδικτυακά εδώ.

Date

Ιούν 01 - 02 2023
Expired!

Time

10:00 am - 6:30 pm