Εκδήλωση στο πλαίσιο των δράσεων MSCA για την Αποστολή “Restore our Ocean and Waters”

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (European Research Executive Agency- REA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνουν την εκδήλωση “MSCA Cluster event on Mission Ocean and Waters”, στις 7 Ιουνίου διαδικτυακά.

Ερευνητές, ειδικοί εμπειρογνώμονες και φορείς χάραξης πολιτικής προσκαλούνται να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Αποστολής “Restore our Ocean and Waters”.

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν την προστασία και την αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων (τόσο θαλάσσιων όσο και γλυκών υδάτων) και της βιοποικιλότητας, τον περιορισμό και την εξάλειψη της μόλυνσης, καθώς επίσης και τη μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερη και κυκλική γαλάζια οικονομία.

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει υψηλών επιδόσεων έργα και ερευνητές που έχουν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), καθώς και άλλες πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους, το περιεχόμενο και την εγγραφή, στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης εδώ.

Tags: ,

Date

Ιούν 07 2022
Expired!

Time

9:00 am - 5:00 pm