Ενημερωτική εκδήλωση για τις “Αποστολές” της ΕΕ στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ενημερωτική εκδήλωση για τις «Αποστολές» της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2022.
Οι «Αποστολές» της ΕΕ αποτελούν πρόσθετο μέρος του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027, και έχουν στόχο την αντιμετώπιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.
Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα νέων θεμάτων και για τις πέντε «Αποστολές» (Adaptation to Climate Change, Restore our Ocean and Waters by 2030, A Soil Deal for Europe, Cancer and 100 Climate-Neutral and Smart cities by 2030) τα οποία αποτελούν μέρος του τροποποιημένου Προγράμματος Εργασίας 2021 για τις «Αποστολές» της ΕΕ στο πλαίσιο του «Ορίζοντα Ευρώπη».
Οι δράσεις περιλαμβάνουν άμεση υποστήριξη σε βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μια Ευρώπη κατάλληλη για την Ψηφιακή Εποχή, το Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου και μια οικονομία που για τους ανθρώπους.
Η εκδήλωση θα παρέχει στους συμμετέχοντες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις του νέου Προγράμματος Εργασίας, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων.

Date

Ιαν 18 - 19 2022
Expired!

Περισσότερες Πληροφορίες

Read More

Τοποθεσία

Online
ΕΓΓΡΑΦΗ