Ενημερωτική εκδήλωση για το Horizon Results Booster

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στις 24 Μαΐου σχετικά με την πλατφόρμα Horizon Results Booster. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, μαζί με συνοδευτικές πληροφορίες, βρίσκεται αναρτημένο στη σχετική ιστοσελίδα. Ερωτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας Slido με τον κωδικό HRB.

Το Horizon Results Booster είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη συνεχή ροή καινοτομίας στην αγορά και τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της έρευνας με δημόσια χρηματοδότηση εντός της ΕΕ. Η πλατφόρμα επιχειρεί να κατευθύνει την έρευνα προς την επίτευξη ισχυρού κοινωνικού αντικτύπου, συγκεκριμενοποιώντας την αξία των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι υπηρεσίες του Horizon Results Booster παρέχεται σε έργα των προγραμμάτων πλαίσιο FP7, H2020 και HE χωρίς κόστος έως τον Ιούνιο του 2024, με βάση το τρέχον χρονοδιάγραμμα. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από ειδικούς και καλύπτουν διάφορες δραστηριότητες Διάχυσης και Εκμετάλλευσης, όπως δραστηριότητες Διάχυσης και Εκμετάλλευσης Χαρτοφυλακίου, Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Σχεδίου, καθώς και η υπηρεσία Go to Market. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μαρτυρίες από φορείς που έχουν ήδη επωφεληθεί από το Horizon Results Booster.

Date

Μάι 24 2023
Expired!

Time

11:00 am - 1:30 pm