Εθνική εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Αwareness raising campaign on knowledge valorisation»

Η Γενική Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε πρόσφατα μια ευρεία καμπάνια με τίτλο “Τour de Capitales for the awareness raising campaign on knowledge valorisation, η οποία περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων/συνεδρίων σε πρωτεύουσες Κρατών-Μελών, στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Ευρωπαϊκών Οικοσυστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας, με σκοπό:

  • την υιοθέτηση σε ευρεία κλίμακα της σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν στην αξιοποίηση της γνώσης (Σύσταση 2022/2415)
  • τη διάδοση, υιοθέτηση και εφαρμογή των συστάσεων της Ε.Ε. σχετικά με τον Κώδικα ορθής πρακτικής για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας (Σύσταση 2023/499) καθώς και του κώδικα ορθής πρακτικής για την τυποποίηση (Σύσταση 2023/498)

Με βάση τα προαναφερθέντα, η Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Καινοτομίας / Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας / Τμ. Σχεδιασμού Δράσεων Καινοτομίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) ΠΠ 2021-2027, αλλά και της παρακολούθησης της ΕΣΕΕ 2014-2020, να συμμετέχει ενεργά στην καμπάνια, διοργανώνοντας εκδήλωση στην Αθήνα, στο Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν στην αξιοποίηση της γνώσης και τους κώδικες ορθής πρακτικής για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας και την τυποποίηση. Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ειδικό workshop με παρουσίαση καλών πρακτικών από άλλες χώρες καθώς και εκπαιδεύσεις σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και τυποποίησης. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση θα είναι υβριδική, παρέχοντας την δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία καθώς και εξ αποστάσεως. Απαιτείται προεγγραφή, για την οποία ο σχετικός σύνδεσμος θα ανακοινωθεί σύντομα.

Date

Νοέ 30 2023
Expired!

Time

Όλη Μέρα

Περισσότερες Πληροφορίες

Read More
ΕΓΓΡΑΦΗ