Εθνική ημερίδα για το Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” του Ορίζοντα Ευρώπη: 15 Φεβρουαρίου 2023

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει εθνική ημερίδα, για την παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024, του Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”, του Προγράμματος Πλαίσιο Ορίζοντα Ευρώπη. Η ημερίδα διοργανώνεται διαδικτυακά, στις 15 Φεβρουαρίου, από τις 10.00 μέχρι τις 14.00.

Το Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” εντάσσεται στον δεύτερο Πυλώνα (Pillar II) του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, που αφορά στις Παγκόσμιες Προκλήσεις και την Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των δράσεων του Cluster 2 προσβλέπει να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει σε σχέση με την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχικότητας των ευρωπαίων πολιτών, της προώθησης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της πολυπολιτισμικής Ευρώπης, ανταποκρινόμενη παράλληλα στη διαμόρφωση του κοινωνικού, οικονομικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού μετασχηματισμού.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σημαντικά στοιχεία του Προγράμματος από Εθνικούς Εκπροσώπους και Εμπειρογνώμονες, όπως οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH) και η διάσταση του Φύλου (Gender).

Συγκεκριμένα θα δοθεί έμφαση στα παρακάτω:

• Στη σημασία της ενσωμάτωσης των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στα έργα/στις ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την ενδυνάμωση του κοινωνικού τους αντίκτυπου (social impact) και την κατανόηση των θεμελιωδών μετασχηματισμών σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο.

• Στη συμβολή των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στην ανάπτυξη πολιτικών και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ ειδικών/επιστημόνων και των φορέων χάραξης πολιτικής, καθώς και στην εφαρμογή της διεπιστημονικής προσέγγισης.

• Στην προσέγγιση της διάστασης του Φύλου, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από επιμέρους παράγοντες: βαθμός συνάφειας της διάστασης του Φύλου στο πλαίσιο της εκάστοτε προκήρυξης, κατά πόσο μπορεί το Φύλο να επηρεάσει τη συλλογή/ανάλυση/διάχυση δεδομένων, άλλοι παράγοντες (Socioeconomic background, ethnic/minority background, disability, age).

Για την καλύτερη προετοιμασία του εθνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, θα υπάρξουν παρουσιάσεις από αξιολογητές και δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίοι θα παρουσιάσουν συμβουλές για την κατάρτιση επιτυχημένων προτάσεων.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν αλλά είναι απαραίτητη η εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο. https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCuqTMoEtePlskpsv8Ht0x2CXXesQiG
Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ. Οι εγγραφές κλείνουν στις 13 Φεβρουαρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μαρία Μικρώνη: mikroni@praxinetwork.gr

Οι ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ της ημερίδας είναι διαθέσιμες:

Παρουσίαση της Ελληνικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα Δρ. Φένια Δ. Αδαμίδη, Εθνικός Εκπρόσωπος Cluster 2, Διευθύντρια Γραφείου Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΚ

Cluster 2 Culture, Creativity and Inclusive Society: Παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας 2023 – 2024Julie Baleriaux, PhD, Policy Officer, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, D4 Δημοκρατία και Ευρωπαϊκές Αρχές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Michalis Moschovakos, Policy Officer, Μετανάστευση, Εκπαίδευση, Νεολαία και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, D3-Δίκαιες Κοινωνίες και Πολιτιστική Κληρονομία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στον Ορίζοντα ΕυρώπηBeatrice Lucaroni, Policy Officer, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, D3-Δίκαιες Κοινωνίες και Πολιτιστική Κληρονομία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η διάσταση του φύλου στον Ορίζοντα ΕυρώπηΜαρία Ι. Κλάπα, Κύρια Ερευνήτρια, Επικεφαλής Εργαστηρίου Μεταβολικής Μηχανικής & Συστημικής Βιολογίας, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Εκπρόσωπος ΕΙΦ ΙΤΕ Συντονίστρια του Δικτύου ΕΙΦ Ερευνητικών Κέντρων & Ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων

Συμβουλές για την κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης στο Cluster 2Αναξαγόρας Φωτόπουλος, Research and Innovation Manager, EXUS AI LABS

Τι υπηρεσίες υποστήριξης προσφέρουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής;Μαρία Μικρώνη, Εθνικό Σημείο Επαφής, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ | ΙΤΕ

Date

Φεβ 15 2023
Expired!

Time

10:00 am - 2:00 pm

Περισσότερες Πληροφορίες

Registration
Registration