Εθνική ημερίδα WIDERA & Research Infrastructures του Ορίζοντα Ευρώπη: 24 Φεβρουαρίου 2023

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει εθνική ημερίδα για την παρουσίαση των Προγραμμάτων Εργασίας 2023-2024 των θεματικών περιοχών WIDERA και Research Infrastructures του Ορίζοντα Ευρώπη. Η ημερίδα διοργανώνεται διαδικτυακά, στις 24 Φεβρουαρίου, από τις 10.00 μέχρι τις 14.30.

Η θεματική περιοχή WIDERA “Widening Participation & Strengthening of the European Research Area” αποτελεί οριζόντιο πρόγραμμα με στόχο την αναβάθμιση της επιστημονικής και της τεχνολογικής αριστείας φορέων που διεξάγουν έρευνα αλλά και οικοσυστημάτων χωρών με χαμηλότερη επίδοση στην έρευνα και την καινοτομία (Widening) καθώς και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Η θεματική περιοχή των Ερευνητικών Υποδομών (“Research Infrastructures”) εντάσσεται στον πρώτο Πυλώνα (Pillar I) του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της ΕΕ Η χρηματοδότηση αυτής της θεματικής περιοχής έχει στόχο την ανάπτυξη, διασύνδεση και την καλύτερη διαχείριση των Ερευνητικών Υποδομών της Ευρώπης. Η βαθύτερη διασύνδεσή τους διευκολύνει την πρόσβαση των ερευνητών, προάγοντας την εκπαίδευση, τη συνεργασία και την ταχύτερη αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν τα Προγράμματα Εργασίας 2023-2024 των δύο θεματικών περιοχών από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σημαντικά στοιχεία από εθνικούς Εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες, ενώ στη συνέχεια θα λάβει χώρα συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή δικαιούχων των θεματικών περιοχών WIDERA και Research Infrastructures καθώς και αξιολογητών προτάσεων, όπου θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή εμπειριών και θα παρουσιαστούν συμβουλές για την κατάρτιση επιτυχημένων προτάσεων και την επιτυχή υλοποίηση έργων. Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα διεξαχθεί στα αγγλικά και αναμένεται να αναδείξει τις δυνατότητες για συνέργειες μεταξύ των δύο περιοχών.

Για τη συμμετοχή στην ημερίδα είναι απαραίτητη η εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_D-n18e6zTuGy3GaAsl8bIg

Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.
Οι εγγραφές κλείνουν στις 22 Φεβρουαρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Βασιλική Καλοδήμου (WIDERA): vkalodimou@praxinetwork.gr και την κα Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη (Research Infrastructures): dmskouloudi@praxinetwork.gr

Οι ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ της ημερίδας είναι διαθέσιμες:

Παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στο πρόγραμμα

Δρ. Μαρία Χριστούλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, ΓΓΕΚ, Εθνική Εκπρόσωπος WIDERA
Καθ. Σπύρος Αναστασιάδης, Παν/μιο Κρήτης, Εθνικός Εκπρόσωπος για τις Ερευνητικές Υποδομές, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τι υπηρεσίες υποστήριξης προσφέρουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής;

Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη, Βασιλική Καλοδήμου, Εθνικά Σημεία Επαφής, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

WIDERA: Παρουσίαση Προγράμματος Εργασίας 2023 – 2024

Mr. Stefan Weiers, Υπεύθυνος τομέα ERA Governance and Implementation, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Research Infrastructures: Παρουσίαση Προγράμματος Εργασίας 2023 – 2024

Dr. René Martins, Policy Officer, R&I Actors and Research Careers, DG Research & Innovation, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στρογγυλή τράπεζα: Συμβουλές και εμπειρίες από δικαιούχους και αξιολογητές

Assoc. Prof. Laura Smuleac, University of Life Sciences ”King Mihai I” from Timisoara
Assist. Prof. Luís M. Nunes, Universidade do Algarve
Assist. Prof. Raul Pașcalău, University of Life Sciences ”King Mihai I” from Timisoara
Καθ. Γεώργιος Σπυρούλιας, Τμ. Φαρμακευτικής, Παν/μιο Πατρών
Δρ. Δημήτριος Δενιόζος, Μεταλλ. Μηχ/κός, τέως Γεν. Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης
Δρ. Εμμανουήλ Στρατάκης, Διευθυντής Ερευνών, Διευθυντής FORTH Nanoscience Facility (μέρους της Ερευνητικής Υποδομής NFFA-Europe)

Date

Φεβ 24 2023
Expired!

Time

10:00 am - 2:00 pm

Περισσότερες Πληροφορίες

Registration
Registration