Ευρωπαϊκή ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την επικείμενη προκήρυξη της δράσης Διδακτορικά Δίκτυα (Doctoral Networks) του εμβληματικού Προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) του Ορίζοντα Ευρώπη. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές από όλα τα επιστημονικά πεδία, που εργάζονται σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και σε επιχειρήσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε όλους/ες τους/ις εμπλεκόμενους/ες του Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ. Ερωτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την 1/6/2023 μέσω Slido, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μέσω της ενσωματωμένης πλατφόρμας Q&A.

Η φετινή προκήρυξη της δράσης Doctoral Networks θα ανοίξει για υποβολή προτάσεων στις 30 Μαΐου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 434,8 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις Doctoral Networks είναι διαθέσιμες εδώ.

Date

Ιούν 14 2023
Expired!

Time

11:30 am - 1:30 pm

Περισσότερες Πληροφορίες

Read More
ΕΓΓΡΑΦΗ