Συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA)

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA), σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιταλία, τα δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής του Ορίζοντα Ευρώπη για το Cluster 1 (HNN 3) και το Cluster 4 (IDEAL-IST, NCP4INDUSTRY, COSMOS4HE) καθώς και το δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων για το πρόγραμμα EU4Health (JANFP4Health), διοργανώνουν την εκδήλωση “Funding opportunities in EU Health & Digital programmes”, στις 20 Ιουνίου 2023, στη Ρώμη και διαδικτυακά. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης που διαχειρίζεται ο HaDEA όπως είναι οι θεματικές περιοχές Cluster 1 – Health και Cluster 4 – Digital Industry and Space του Ορίζοντα Ευρώπη, το πρόγραμμα EU Health και το Digital Europe Programme. Επιπλέον, η εκδήλωση στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων μεταξύ των δικτύων και των εμπλεκόμενων φορέων στα προγράμματα αυτά.

Η προθεσμία εγγραφής είναι στις 12 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Date

Ιούν 20 2023
Expired!

Time

9:00 am - 2:00 pm