Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) εγκαινιάζει τη νέα στρατηγική για την επταετία 2021-2027

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) διοργανώνει στις 14 Ιουνίου 2021 εκδήλωση με αντικείμενο την παρουσίαση της στρατηγικής του ατζέντας για την καινοτομία (Strategic Innovation Agenda) για την περίοδο 2021-2027. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί η δημιουργία της νέας κοινότητας γνώσης και καινοτομίας «Cultural and Creative Sectors and Industries», ενώ θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις για τέσσερις τομείς εστίασης της στρατηγικής ατζέντας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πορτογαλικής Προεδρίας με ομιλητές υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕ και της πορτογαλικής κυβέρνησης, όπως  η Επίτροπος για την Έρευνα, την Καινοτομία, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και την  Νεολαία, Mariya Gabriel,  ο Υπουργός Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Manuel Heitor και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΤ, Gioia Gzezzi.

Το ΕΙΤ συνιστά το μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας με προϋπολογισμό 3 δις ευρώ με τη δέσμευση να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, καθώς και στον επικείμενο διττό πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Tags:

Date

Ιούν 14 2021
Expired!

Time

Ώρα Ελλάδος
11:00 am - 6:15 pm

Περισσότερες Πληροφορίες

Read More
ΕΓΓΡΑΦΗ