Οπτικοακουστικό υλικό

Δείτε πιο κάτω το πιο πρόσφατο οπτικοακουστικό υλικό.

Συνέντευξη της Βασιλικής Καλοδήμου, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη" στην εκπομπή «Euranet, η Ευρώπη στον ΣΚΑΪ», 20/6/21
Εναρκτήρια εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ για την παρουσίαση του νέου Προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027) , Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021
Tags:
  • HORIZON EUROPE