Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

09-07-2021

#TheFutureIsYours

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν εποικοδομητικά για τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. Χωρίς γεωγραφικούς, κοινωνικούς ή επαγγελματικούς περιορισμούς η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί έναν κοινό χώρο έκφρασης ιδεών, σκέψεων και προτάσεων φιλοδοξώντας να διαμορφώσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το όραμα των ίδιων των πολιτών της.

Στη συζήτηση έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ανεξαιρέτως, με τους νέους ειδικά να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών και άλλες οργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν είτε με νέες ιδέες, είτε διοργανώνοντας εκδηλώσεις.

Βασικό εργαλείο αλληλεπίδρασης για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μία πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να μοιράζονται ιδέες σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων  σχετικά με το Μέλλον της Ευρώπης, να παρακολουθήσουν ή και να οργανώσουν μια εκδήλωση.

Οι ιδέες που υποβάλλονται, στη συνέχεια συλλέγονται, αναλύονται, παρακολουθούνται και δημοσιεύονται στην πλατφόρμα σε όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης. Στη συνέχεια, τροφοδοτούν τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στα πάνελ των Ευρωπαίων πολιτών και στις ολομέλειες. Ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης διασφαλίζει ότι οι ιδέες που εκφράζονται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οδηγούν σε συγκεκριμένες συστάσεις για δράση της ΕΕ έτσι ώστε μέχρι την άνοιξη του 2022 η Διάσκεψη να καταλήξει σε συμπεράσματα και να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης υπάγεται στα τρία θεσμικά όργανα που εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δρουν ως Κοινή Προεδρία της.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης δεν είναι τίποτε χωρίς εσάς και χωρίς τη συμμετοχή σας στην πλατφόρμα. Το μέλλον είναι στα χέρια σας. Κάντε να ακουστεί η φωνή σας.

Επισκεφθείτε την ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης εδώ