Διαδικτυακή εκδήλωση “Making the most of your MSCA Individual Fellowship”

19-05-2021

Tags:

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει στις 28 Μαΐου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση απευθυνόμενη στους υφιστάμενους και νέους δικαιούχους της δράσης “Individual Fellowships” του προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Αντικείμενο της εκδήλωσης αποτελεί η παροχή χρήσιμων πληροφοριών και συμβουλών στην υλοποίηση της δράσης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό τις προσφερόμενες ευκαιρίες.

Η θεματολογία της ατζέντας περιλαμβάνει τα παρακάτω μαζί με ενότητες Q&A:

  • χρήση του προϋπολογισμού
  • διαχείριση αλλαγών συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων και γενικότερων αποκλίσεων
  • προετοιμασία και υποβολή παραδοτέων και αναφορών (reports)
  • συμμόρφωση με τους κανόνες της ανοικτής επιστήμης για δημοσιεύσεις και διαχείριση ερευνητικών δεδομένων
  • δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης της έρευνας

Η εκδήλωση διοργανώνεται στις 28 Μαΐου 2021 μεταξύ 11:00 – 14:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ. Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται εγγραφή.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους, από τις 21 Μαΐου, μέσω του εργαλείου Slido, χρησιμοποιώντας τον κωδικό #MSCAIF.