Ψηφιακή Ημέρα 2021

17-03-2021

Η Ψηφιακή Ημέρα 2021 διοργανώνεται διαδικτυακά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την πορτογαλική Προεδρεία, στις 19 Μαρτίου.

Η φετινή Ψηφιακή Ημέρα θα συγκεντρώσει τα κράτη μέλη για να συζητήσουν τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και για να δεσμευτούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, εκπρόσωποι των κρατών μελών θα υπογράψουν δεσμεύσεις σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δεσμεύσεις θα ενδυναμώσουν το ρόλο της Ευρώπης στον ψηφιακό κόσμο, μέσω της διεθνούς συνεργασίας, της ενίσχυσης της ψηφιακής καινοτομίας και της ανάπτυξης πράσινων ψηφιακών λύσεων.