Ευκαιρίες χρηματοδότησης πέρα από το Cluster 6: EU Missions, European Partnerships, LIFE programme 

14-06-2024

Το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Cluster 6, CARE4BIO, διοργανώνει στις 19 Ιουνίου 2024, διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που αφορούν συναφείς θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη, όπως οι Ευρωπαϊκές Αποστολές (EU Missions) και οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις (EU Partnerships). Αναφορά θα γίνει και σε άλλα προγράμματα που σχετίζονται με την θεματική του Cluster 6 (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment), όπως το πρόγραμμα LIFE

Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε υποψηφίους για χρηματοδότηση όσο και σε Εθνικά Σημεία Επαφής. Οι εγγραφές είναι ανοικτές εδώ και η ατζέντα της εκδήλωσης είναι εδώ