Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Open Research Europe

30-03-2021

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης Open Research Europe ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της από τις 24 Μαρτίου. Πλέον εμφανίζονται δημοσιεύσεις από όλες τις επιστήμες. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται, κατόπιν πρόσκλησης, υποβάλλονται σε ανοικτή αξιολόγηση από ομότιμους ειδικούς.

Η πλατφόρμα Open Research Europe διαθέτει ενότητα “gateways”, όπου οι δημοσιεύσεις κατηγοριοποιούνται ανά θεματική του Ορίζοντα 2020. Επίσης, διατίθεται οδηγός υποβολής  δημοσιεύσεων και συνεπώς οι δικαιούχοι του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα μπορούν να εκπληρώνουν τη συμβατική τους υποχρέωση για ανοικτή πρόσβαση που συνεπάγεται η χρηματοδότηση από τα προγράμματα πλαίσιο.