Ενημερωτική εκδήλωση για την προκήρυξη “Regional Innovation Valleys”

16-05-2023

Tags: none

H Εκτελεστική Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (European Innovation Council and SMEs Executive Agency, EISMEA) διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στις 25 Μαΐου στις 10.30 (ώρα Ελλάδας) σχετικά με τη φετινή δέσμη προκηρύξεων των «Περιφερειακών Κοιλάδων Καινοτομίας» ( Regional Innovation Valleys, RIVs). Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής. Ερωτήσεις υποβάλλονται μέσω  Sli.do με τον κωδικό #EUInnovationAgenda.

Οι Περιφερειακές Κοιλάδες Καινοτομίας, που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας Καινοτομίας, στοχεύουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της “deep-tech” καινοτομίας σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ και να αντιμετωπίσουν το χάσμα καινοτομίας. Η ατζέντα έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο του εντοπισμού έως και 100 περιφερειών και της δέσμευσης για ενίσχυση του συντονισμού τους και της κατεύθυνσης των επενδύσεων και των πολιτικών τους στην έρευνα και την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και για τη συνεργασία τους σε διαπεριφερειακά έργα καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της “deep-tech” καινοτομίας, που συνδέονται με βασικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Ο συνολικός φετινός προϋπολογισμός για τις Περιφερειακές Κοιλάδες Καινοτομίας ανέρχεται στα 170 εκατομμύρια ευρώ, με 60 εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από τον Ορίζοντα Ευρώπη (European Innovation Ecosystems) και 62 εκατομμύρια ευρώ από το Eργαλείο Διαπεριφερειακής Επένδυσης Καινοτομίας (Interregional Innovation Investment instrument / I3 instrument) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ, European Regional Development Fund, ERDF).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία δημοσίευσης δύο συμπληρωματικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι σχετικές προκηρύξεις είναι διαθέσιμες μετά την επίσημη δημοσίευσή τους εδώ (I3) και εδώ (ΕΙΕ). Τα σχετικά προγράμματα εργασίας βρίσκονται εδώ (Ι3) και εδώ (ΕΙΕ). Η αρχική πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για τις Περιφερειακές Κοιλάδες Καινοτομίας βρίσκεται εδώ.