Πρόσκληση υποβολής μελών για τις ομάδες εργασίας της EOSC Association

22-07-2021

Το European Open Science Cloud Association ανακοίνωσε τη δημιουργία πέντε Συμβουλευτικών Ομάδων (Advisory Groups - AGs), οι οποίες θα συνδράμουν στους σκοπούς της ένωσης και απαρτίζονται από Ομάδες Εργασίας (Task Forces). Για κάθε ένα Task Force έχει συνταχθεί χάρτης που καθορίζει το σκοπό και τις δραστηριότητές για τα επόμενα 2 χρόνια, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2023.
Η πρόσκληση για συμμετοχή μελών στις Ομάδες Εργασίας (Task Forces) θα είναι ανοιχτή έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη και παρατηρητές του EOSC Association, καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα ενδιαφερομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία Ομάδα Εργασίας (Task Force). Η επιλογή θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2021 και οι Ομάδες Εργασίας θα καθοριστούν τον Σεπτέμβριο του 2021.