Έρευνα Μέσω Διαδικτύου (online survey) για το Ευρωπαϊκό Συνεργατικό Νέφος για την Πολιτιστική Κληρονομιά

21-10-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συστήσει ένα Ευρωπαϊκό Συνεργατικό Νέφος για την Πολιτιστική Κληρονομιά (το Νέφος). Σκοπός του είναι να δημιουργήσει ψηφιακές υποδομές, εργαλεία και υπηρεσίες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις για τους επαγγελματίες των μουσείων και για να αξιοποίησει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρει η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Θα διασυνδέει όλα τα μεγέθη και τα είδη φορέων για την πολιτιστική κληρονομιά ώστε να γίνουν επιτυχημένοι παράγοντες του ψηφιακού περιβάλλοντος. 110 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2025 έχουν προβλεφθεί στον Ορίζοντα Ευρώπη για αυτή την πρωτοβουλία.

Εάν δραστηριοποιείστε στον χώρο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έχετε την ευκαιρία να επηρεάσετε την περαιτέρω ανάπτυξη του Νέφους και των υπηρεσιών του απαντώντας σε αυτή την έρευνα μέσω διαδικτύου (online survey). Παίρνει γύρω στα 5 λεπτά και θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά να κατανοήσει τις ειδικές ανάγκες και προκλήσεις του τομέα.