Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανοιχτών Δεδομένων – Διαμορφώνοντας το μέλλον με ανοιχτά δεδομένα

04-11-2021

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει την πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανοιχτών Δεδομένων στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2021.

Η εκδήλωση θα λειτουργήσει ως κόμβος γνώσης, παρουσιάζοντας τη σημασία της ανοιχτής πρόσβασης σε δεδομένα και τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης αυτών στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα, στις επιχειρήσεις αλλά και στους Ευρωπαίους πολίτες.

Η πρόσβαση σε δεδομένα είναι βασικό στοιχείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αποτελεί σημαντικό συστατικό για την έρευνα και την καινοτομία, την ανάπτυξη εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, τη δημιουργία νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση της διαδικασίας χάραξης πολιτικών. Τα δεδομένα μεταφράζονται σε λύσεις που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν κοινωνικές προκλήσεις και μπορούν να βελτιώσουν ή και να σώσουν ανθρώπινες ζωές, όπως φαίνεται και από τη σημερινή πανδημία.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανοιχτών Δεδομένων απευθύνονται κυρίως σε φορείς του δημόσιου τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές και επιχειρήσεις.