Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2021

27-01-2021

Tags:

Η φετινή Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου και θα είναι αφιερωμένη στην προτεραιότητα της μηδενικής ρύπανσης. Θα είναι μία ευκαιρία για δικτύωση και συζήτηση με σχετικούς ευρωπαϊκούς φορείς και ενδιαφερόμενους πολίτες πάνω στα θέματα της μηδενικής ρύπανσης και της μετάβασης σε μία περιβαλλοντικά βιώσιμη ευρωπαϊκή κοινωνία.


Επίσης, θα παρουσιαστούν και θα εξεταστούν άλλες σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως οι κλιματικές πρωτοβουλίες, η επικείμενη στρατηγική για τα χημικά προϊόντα, αλλά και πρωτοβουλίες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, της αγροδιατροφής και των ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και στους τομείς της υγείας και της βιοποικιλότητας.