Εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη “Cluster 4 – Digital, Industry & Space”

11-11-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά τριήμερη ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις του “Cluster 4 - Digital, Industry & Space” στις 29 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου 2021. Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν οι έξι κατευθύνσεις (destinations) του Προγράμματος Εργασίας:
• Climate neutral, circular and digitised production
• Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
• World leading data and computing technologies
• Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
• Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
• A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί εδώ.
Δεν απαιτείται εγγραφή.

Στις 2 & 3 Δεκεμβρίου 2021 ακολουθεί η εκδήλωση δικτύωσης Horizon Europe - Digital & Industry - Face2face Brokerage Event.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δικτύωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν πιθανούς εταίρους με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και υποβολή προτάσεων για τις προκηρύξεις των θεματικών περιοχών Digital & Industry του Cluster 4, καθώς και για το Digital Europe Programme.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) Bridge2HE σε συνεργασία με τα δίκτυα ΕΣΕ Idealist and NCP4Industry.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και τους επόμενους μήνες, ώστε να προσφέρει δυνατότητες δικτύωσης σε όλο το διάστημα μέχρι την προθεσμία υποβολής προτάσεων.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή για εγγραφές η πλατφόρμα δικτύωσης 2nd Horizon Europe Space Brokerage Event για τη θεματική περιοχή Space, η οποία υποστηρίζεται από το δίκτυο ΕΣΕ COSMOS2020plus.