Δημοσιεύτηκε η πλατφόρμα Maritime Datahub

16-02-2021

Στις 15 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EASME), το διαδραστικό αποθετήριο για καινοτόμα έργα που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης. Το αποθετήριο περιλαμβάνει πληροφορίες για τους συμμετέχοντες φορείς, το περιεχόμενο των έργων, τη χρηματοδότηση που έλαβαν, καθώς και ερευνητικά αποτελέσματα.