8.356 προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά στην προκήρυξη για Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη (MSCA Postdoctoral Fellowships Call)

22-10-2021

Tags: none

8.356 προτάσεις από 46 χώρες υποβλήθηκαν συνολικά  στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την Προκήρυξη «HORIZON-MSCA-2021-PF-01» με συνολικό προϋπολογισμό 242 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα οι 7.519 υποβολές προτάσεων αφορούν τις Ευρωπαικές Υποτροφίες (Postdoctoral Fellowships - European Fellowships) από την Ευρώπη και οι υπόλοιπες 837 απ’ όλον τον κόσμο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων αναμένεται να  ανακοινωθούν τον Μάρτιο του 2022 και η υπογραφή των συμβάσεων τους (grant agreement), αναμένεται τον Ιούνιο του 2022.

Η αξιολόγηση, θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο του 2021 έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022 και θα γίνει από εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες – αξιολογητές, οι οποίοι προέρχονται από τη βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA έχουν στόχο να υποστηρίξουν έμπειρους ερευνητές  οποιασδήποτε εθνικότητας, με δημιουργικό και καινοτόμο πνεύμα, οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν αξιοποιώντας τη διεθνή και διατομεακή κινητικότητα.