Επείγουσα ανακοίνωση από την ΕΕ: Μετάθεση προθεσμίας Προκήρυξης HORIZON-CL5-2021-D3-01

19-10-2021

Tags: none

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τους ενδιαφερομένους πως η προθεσμία υποβολής για την προκήρυξη HORIZON-CL5-2021-D3-01 “Interoperability Community” μετατίθεται κατά 24 ώρες λόγω τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας Funding and Tenders opportunities portal. Συνεπώς, η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 20η Οκτωβρίου 2021, 17:00 CET.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-01-01