Πλατφόρμα Δικτύωσης για την προκήρυξη της σύμπραξης DUT 2023

31-07-2023

Η Σύμπραξη Driving Urban Transitions (DUT) προσκαλεί ενδιαφερόμενους για δικτύωση στο DUT Call 2023, μέσω της πλατφόρμας b2match. H θεματική εστίαση της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη των διακρατικών έργων έρευνας ή/και καινοτομίας, τα οποία έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση αστικών προκλήσεων και την υποστήριξη πόλεων προς την μετάβασή τους σε μια πιο βιώσιμη οικονομία. Οι προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι προτάσεις των ενδιαφερομένων, ομαδοποιούνται σε τρία θέματα που ονομάζονται Μεταβατικές Διαδρομές «Transition Pathways»:

• Positive Energy Districts Transition Pathway (PED): στοχεύει στη βελτιστοποίηση του τοπικού ενεργειακού συστήματος μέσω της ενεργειακής απόδοσης, της ευελιξίας και της τοπικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε δράσεις προς την (αστική) ενεργειακή μετάβαση, την κλιματική ουδετερότητα και την ενσωμάτωση αυτών των δράσεων στις διαδικασίες αστικού σχεδιασμού.
• 15-min City Transition Pathway (15mC): εστιάζει στην επανεξέταση του υπάρχοντος συστήματος κινητικότητας και της αστικής μορφολογίας για να ενθαρρύνει βιώσιμες επιλογές κινητικότητας, να αναδιανείμει τον αστικό χώρο και να αναδιοργανώσει τις καθημερινές μας δραστηριότητες, ώστε οι πόλεις μας να γίνουν πιο ουδέτερες για το κλίμα, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς.
• Circular Urban Economies Transition Pathway (CUE): θέλει να προωθήσει το σχεδιασμό αστικών χώρων που χαρακτηρίζονται από αναγεννητική αστικοποίηση, με τον οποίο εννοούμε βιώσιμες, χωρίς αποκλεισμούς και πράσινες κοινότητες και γειτονιές που υποστηρίζονται από κυκλικές αστικές οικονομίες και ροές πόρων.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;
• Πανεπιστήμια
• Ερευνητικά Κέντρα
• Ιδιωτικές εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, ΜΜΕ και μεγάλων εταιρειών)
• Δήμοι
• Ενώσεις/Ομοσπονδίες
• Δημόσιες αρχές/Κρατικοί οργανισμοί
• ΜΚΟ
• Clusters, Hubs, Living Labs
• Άλλους ενδιαφερόμενους φορείς Ε&Α
Τα διαδικτυακά σεμινάρια και οι διμερείς συναντήσεις δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να:
• συζητήσουν και βελτιώσουν τις ιδέες του έργου με πιθανούς εταίρους
• να δημιουργήσουν συνεργασίες και να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες

Η διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 23 Νοεμβρίου. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ. Η λίστα των συμμετεχόντων και των προτεινόμενων έργων εμφανίζονται μέσα στην πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τις διμερείς συναντήσεις μέσα από το προφίλ τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της δικτύωσης, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.