Τελευταία νέα

Space Downstream Innovation Days

04-11-2021

Space Downstream Innovation Days

O Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) διοργανώνει την εκδήλωση “Space Downstream Innovation Days” στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2021.

Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανοιχτών Δεδομένων – Διαμορφώνοντας το μέλλον με ανοιχτά δεδομένα

04-11-2021

Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανοιχτών Δεδομένων – Διαμορφώνοντας το μέλλον με ανοιχτά δεδομένα

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει την πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανοιχτών Δεδομένων στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2021.

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για την προκήρυξη «MSCA Staff Exchanges 2021»

04-11-2021

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για την προκήρυξη «MSCA Staff Exchanges 2021»

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για την προκήρυξη «MSCA Staff Exchanges 2021: HORIZON-MSCA-2021-SE-01-01», στις 19 Νοεμβρίου 2021 (from 10:30 till 12:30 ώρα Βρυξελλών).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το διάδοχο του BBI-JU (Σύμπραξη Βιο-βασισμένων Επιχειρήσεων)

01-11-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το διάδοχο του BBI-JU (Σύμπραξη Βιο-βασισμένων Επιχειρήσεων)

Tags:

Στις 21 Οκτωβρίου 2021 το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα σύμπραξη για την Κυκλική Βιο-βασισμένη Ευρώπη (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking- CBE-JU) που αποτελεί το διάδοχο του BBI-JU, υιοθετώντας τη νομοθετική πρόταση για την ίδρυση κοινών συμπράξεων την περίοδο 2021-2027.