Τελευταία νέα

Δημοσιεύτηκε το γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα Euratom

04-03-2021

Δημοσιεύτηκε το γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα Euratom

Tags:

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης (Model Grant Agreement) για το πρόγραμμα Euratom στον Ορίζοντα Ευρώπη. Για τις προτάσεις που θα επιλεχθούν για χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει την αντίστοιχη συμφωνία επιχορήγησης.

Νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

04-03-2021

Νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Στις 24 Φεβρουαρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη νέα στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θέτοντας έτσι το πλαίσιο για την προετοιμασία της Ευρώπης απέναντι στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιομηχανίας: τοπικές εκδηλώσεις

04-03-2021

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιομηχανίας: τοπικές εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιομηχανίας, διοργανώνονται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου τοπικές εκδηλώσεις φορέων, με έμφαση στον τομέα της βιομηχανίας.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον Ορίζοντα Ευρώπη

04-03-2021

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον Ορίζοντα Ευρώπη

Ενόψει των νέων προκηρύξεων του Ορίζοντα Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 25 Φεβρουαρίου 2021, κείμενο με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα.