Τελευταία νέα

Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις Προκλήσεις του EIC Transition

02-06-2022

Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις Προκλήσεις του EIC Transition

Το διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις Προκλήσεις του EIC Transition για το 2022 θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2022.

Save the date: EU Space Week 2022

02-06-2022

Save the date: EU Space Week 2022

Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα διαστήματος θα πραγματοποιηθεί φέτος διά ζώσης μεταξύ 3-6 Οκτωβρίου στην πόλη της Πράγας στην Τσεχία.

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 857 εκατομμύρια ευρώ για ερευνητές και οργανισμούς το 2022

01-06-2022

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 857 εκατομμύρια ευρώ για ερευνητές και οργανισμούς το 2022

Οι νέες προκηρύξεις χρηματοδότησης δημοσιεύτηκαν στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για την υποστήριξη της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των ερευνητών και των οργανισμών που εμπλέκονται σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Eνημερωτική εκδήλωση για τις επιχορηγήσεις του ERC και τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη

30-05-2022

Eνημερωτική εκδήλωση για τις επιχορηγήσεις του ERC και τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη

Eνημερωτική εκδήλωση για τις επιχορηγήσεις του ERC και τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες των Δράσεων Marie Sklodowska Curie (MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη