Τελευταία νέα

Eνημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον Ορίζοντα Ευρώπη» πραγματοποίησαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Horizon Europe) και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου

03-12-2021

Eνημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον Ορίζοντα Ευρώπη» πραγματοποίησαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Horizon Europe) και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου

Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Horizon Europe) και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον Ορίζοντα Ευρώπη», η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021.

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, η ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, Εθνικού Σημείου Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, με τίτλο «Οικονομικά και Νομικά θέματα στον Ορίζοντα Ευρώπη» με την υποστήριξη της ΓΓΕΚ

01-12-2021

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, η ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, Εθνικού Σημείου Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, με τίτλο «Οικονομικά και Νομικά θέματα στον Ορίζοντα Ευρώπη» με την υποστήριξη της ΓΓΕΚ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, η ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, Εθνικού Σημείου Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη με τίτλο «Οικονομικά και Νομικά θέματα στον Ορίζοντα Ευρώπη» με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Ανοιχτή Συζήτηση για την Αποστολή “Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή” στον Ορίζοντα Ευρώπη (Mission: Adaptation to Climate Change)

23-11-2021

Ανοιχτή Συζήτηση για την Αποστολή “Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή” στον Ορίζοντα Ευρώπη (Mission: Adaptation to Climate Change)

Στις 23 Νοεμβρίου (στις 14:30 ώρα Βρυξελλών) η Διευθύντρια Αποστολής Clara de la Torre, ο John Bell (Αναπληρωτής Διευθυντής Αποστολής), η Connie Hedegaard (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολής) και ο Dirk Beckers (Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Εκτελεστικής Υπηρεσίας για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον CINEA) θα παρουσιάσουν την αποστολή και πώς οι περιφέρειες θα μπορέσουν να γίνουν μέρος της.

Εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη “Cluster 2 -Culture, Creativity and Inclusive Society”– Προκήρυξη 2022

22-11-2021

Εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη “Cluster 2 -Culture, Creativity and Inclusive Society”– Προκήρυξη 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά ενημερωτική εκδήλωση για τη θεματική ομάδα «Culture, Creativity & Inclusive Society (Cluster 2)» στον Ορίζοντα Ευρώπη στις 7 Δεκεμβρίου.