Τελευταία νέα

Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εμπειρογνώμονες για την περίοδο 2021-2027

23-09-2021

Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εμπειρογνώμονες για την περίοδο 2021-2027

Η ΕΕ στηρίζεται στους εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση προτάσεων, την παρακολούθηση έργων και την υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικών.

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του EIT

23-09-2021

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του EIT

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) στην προσπάθεια του να ενισχύσει τη δυνατότητα της Ευρώπης να καινοτομεί, θα επιλέξει έως 7 (επτά) νέα μέλη για τη σύσταση του Διοικητικού του Συμβουλίου.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας: 29 Οκτωβρίου 2021.

Προκηρύξεις European Defence Fund

23-09-2021

Προκηρύξεις European Defence Fund

Στις 30 Ιουνίου 2021 δημοσιεύθηκαν στο Funding and Tenders Portal οι προκηρύξεις του European Defence Fund.

Συμμετοχή σε έρευνα της ΕΕ για την καλύτερη αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας

23-09-2021

Συμμετοχή σε έρευνα της ΕΕ για την καλύτερη αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας

Συμμετοχή σε έρευνα της ΕΕ για την καλύτερη αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας