Τελευταία νέα

A sustainable recovery for the EU: Η μελέτη που συνδέει την ανάκαμψη της Ευρώπης με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

15-01-2021

A sustainable recovery for the EU: Η μελέτη που συνδέει την ανάκαμψη της Ευρώπης με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Μελέτη του JRC υποδεικνύει στενή συσχέτιση μεταξύ του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας επενδύει 176 εκ. ευρώ σε 38 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής έντασης γνώσης

15-01-2021

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας επενδύει 176 εκ. ευρώ σε 38 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής έντασης γνώσης

Η τελευταία ενδιάμεση προθεσμία υποβολής προτάσεων (cut-off date) ανέδειξε 38 νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής έντασης γνώσης από 18 ευρωπαϊκές χώρες με πρώτη τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ισραήλ, εκ των οποίων, 21% διαθέτουν γυναίκες CEO.

Ξεκίνησε την λειτουργία της η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης Open Research Europe

14-01-2021

Ξεκίνησε την λειτουργία της η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης Open Research Europe

Η νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα Open Research Europe απευθύνεται στους δικαιούχους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Έναρξη επίσημης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

11-01-2021

Έναρξη επίσημης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

Tags:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) θα συνεργάζονται στενά με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε καινοτόμες μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις (Innovators & StartUps).