Τελευταία νέα

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανακοινώνει τη νέα Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) για Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς και Βιομηχανίες (CCSI).

09-07-2021

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανακοινώνει τη νέα Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) για Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς και Βιομηχανίες (CCSI).

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτομία και την Τεχνολογία (European Institute of Innovation and Technology, EIT) αναμένεται να δημοσιεύσει την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την δημιουργία μιας νέας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας (EIT KIC) στην θεματική των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων και Βιομηχανιών (Cultural and Creative Sectors and Industries, CCSI), τον προσεχή Οκτώβριο.

Επένδυση 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ESFRI σε 11 νέες ερευνητικές υποδομές για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων

08-07-2021

Επένδυση 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ESFRI σε 11 νέες ερευνητικές υποδομές για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων

Το European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) ανακοίνωσε 11 νέες ερευνητικές υποδομές που πρόκειται να συμπεριληφθούν στον Οδικό του Χάρτη για το 2021.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει  «one-stop-shops» για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής

07-07-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει «one-stop-shops» για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δύο νέες πλατφόρμες για την έρευνα και την καινοτομία (R&I), την πύλη συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής (ΕU-ΑU) και την πύλη συνεργασίας ΕΕ-Μεσογείου με στόχο τη δημιουργία «one-stop-shops» στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής.

Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2021: Περισσότερη έρευνα και καινοτομία για μία Βιώσιμη Ευρώπη

07-07-2021

Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2021: Περισσότερη έρευνα και καινοτομία για μία Βιώσιμη Ευρώπη

Η συνεργατική έρευνα και καινοτομία αποτελούν τους βασικούς μοχλούς της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για ένα πιο πράσινο, πιο υγιές και πιο ψηφιακό μέλλον για όλους.